————————————————— Persbericht —————————————————–

Meppel, 5 december 2018

Kredietunie Reest & Wieden helpt ondernemers vooruit

Met het tekenen van de benodigde stukken bij Lever Notarissen in Meppel is woensdag 5 december de Kredietunie Reest & Wieden officieel van start gegaan. Ondernemers in Noord-Overijssel en Zuid-Drenthe die behoefte hebben aan krediet, kunnen een aanvraag doen. Het geld wordt via de Kredietunie beschikbaar gesteld door collega-ondernemers. “Het is dus een initiatief voor ondernemers, door ondernemers”, vertelt bestuurslid Auke Lenstra.

De Kredietunie richt zich op ondernemers in en rond Meppel, Staphorst, Steenwijk en Emmen met behoefte aan (extra) krediet. Het kan bijvoorbeeld gaan om starters, maar ook om ondernemers die willen uitbreiden of willen investeren in de ontwikkeling van een nieuw product. “In de praktijk zullen het veelal MKB’ers zijn, bijvoorbeeld in de bouw, detailhandel of andere dienstverlening.”

In zijn dagelijkse werk als tussenpersoon voor bedrijfsverzekeringen merkt Lenstra regelmatig dat ondernemers behoefte hebben aan meer krediet. “Vaak financiert een bank niet het volledige bedrag, maar wordt er gevraagd om een tweede investeerder. De Kredietunie kan daarin voorzien. Ondernemers kunnen een aanvraag doen, waarna de kredietcommissie het plan beoordeelt. Uiteindelijk geeft het bestuur al dan niet goedkeuring. Bij een goed onderbouwd plan kunnen we bedragen uitlenen tot ongeveer drie ton.”

Een sterk punt van de Kredietunie is volgens Lenstra dat de aanvrager een coach toegewezen krijgt, die meedenkt over het realiseren van de plannen. “Zo’n coach zal iemand zijn met veel ervaring en expertise in het betreffende vakgebied.” Het bestuur van de Kredietunie wordt gevormd door vier ondernemers die lid zijn van netwerkclub BNI De Mug, die wekelijks in Staphorst bij elkaar komt voor een netwerkontbijt. Ze zijn gevestigd in de vier kerngebieden: Jacob Talen in Staphorst, Gerard de Boer in Steenwijk, Henk Hutten in Meppel en Lenstra zelf in Emmen.

Twee opties

Ondernemers die via de Kredietunie een lening beschikbaar willen stellen, hebben twee opties. In de eerste vorm kunnen zij via communityfunding rechtstreeks intekenen op een kredietverzoek van een ondernemer. De tweede optie is het kopen van een obligatie van 5000 euro, waarna het bedrag in een centrale kas terechtkomt en uitgeleend kan worden. “Bij de eerste vorm is het risico iets hoger, omdat de kans blijft bestaan dat de ondernemer het niet redt en het geld niet terugkomt. Daar hoort dus ook een wat hoger rendement bij. Landelijk blijkt overigens dat het uitvalpercentage minder is dan één procent.”

Om van start te mogen gaan heeft de Kredietunie al voor een substantieel bedrag aan intentieverklaringen van ondernemers die ervoor open staan om geld uit te lenen. Niettemin is het bestuur op zoek naar meer investeerders. “Het mes snijdt aan twee kanten. Een investering levert fors meer op dan de rente op spaargeld bij de bank en daarnaast doen investeerders iets goeds voor hun omgeving. Je helpt een collega-ondernemer. Dat is goed voor de werkgelegenheid in de regio en uiteindelijk voor ons allemaal.”

Meer informatie over de Kredietunie via info@kredietuniereestenwieden.nl

De kredietunie Reest en Wieden is aangesloten bij de Vereniging Samenwerkende Kredietunies en maakt gebruik van hun landelijke backoffice.

Fotobijschrift: Het bestuur van de Kredietunie Reest & Wieden tekent de benodigde stukken bij notaris Lever in Meppel. Vlnr: Jacob Talen, Gerard de Boer, Bart Lever (notaris), Auke Lenstra en Henk Hutten.