Subsidie (SEEH) voor woningisolatie: Isocoat Isolatie

Ik kom zelf uit de financieel adviesbranche, was directielid van een verzekeraar en ben daarnaast ook nog steeds actief als vermogensbeheerder. Als je al bijna 40 jaar in die branche werkzaam bent, dan heb je ook veel veranderingen meegemaakt. Veel merken heb ik zien verdwijnen en vele zien opkomen. Zo is het ook het geval bij de in onze wereld veel voorkomende en vaak verdeelde brancheorganisaties. Toen ik vroeger intermediair was kon ik lid worden van zowel de NBvA als van de NVA. Het verschil zat hem vaak alleen maar in de contributie en marketingbijdragen…..

Deze organisaties vonden dat ze ieder een anderssoortig kantoor dienden te vertegenwoordigen. Tenminste: dat vonden de besturen. De leden vonden het allemaal niet zo boeiend. Ze gaven meer om wat het specifieke branchelabel qua positieve en vertrouwwekkende lading voor de klant inhield en wat het op de politiek en hun belangenbehartiging voor invloed zou kunnen hebben. Ze waren op hun hoogtepunt allebei rond de 1000 leden groot. De politiek vond het maar verwarrend en zag het onderscheid niet. Terecht: het was er ook niet. Toen enkele bestuurleden eens wat vaker in de spiegel gingen kijken en stopten met vliegen afvangen, was het gauw geregeld.

Een fusie ontstond en de Brancheorganisatie Adfiz was geboren. De Politiek en de Toezichtsorganen hadden 1 aanspreekpunt.

De Adfiz en de OvFD ontvangen samen €950.000 subsidie voor scholing en versterking van de arbeidsmarktpositie van financieel adviseurs. De eerste overeenkomst met de Kredietunies doemt al op….De subsidie valt onder de regeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk van het ministerie van SZW. Deze subsidieregeling stond ( let op de tijdsvorm…) open voor samenwerkingsverbanden van sectoren, werkgevers- en werknemersorganisaties en andere betrokken partijen. Een tweede overeenkomst met Kredietunies…

Mede dankzij de steun van de Stichting van de Arbeid, VNO-NCW en vakbond De Unie en in goed overleg met enkele opleidingsinstituten hebben Adfiz en OvFD met succes deze aanvraag kunnen indienen.

Chapeau!

Hun subsidie is gericht op (om)scholing voor behoud van werk en overgang naar ander werk. Enno Wiertsema, directeur Adfiz: “Het vinden, binden en ontwikkelen van de juiste mensen voor onze sector heeft al langere tijd onze onverdeelde aandacht. In 2019 wijdden we er nog een Zakelijk Platform aan en ook in ons eerder dit jaar verschenen Meerjarenplan 2021-2023 is veel aandacht voor beroepsontwikkeling en het op peil houden van de adviescapaciteit. Dat het altijd aandacht vereist om professionals en jonge talenten te interesseren voor het vak van adviseur is geen geheim. De nu door het Ministerie toegekende subsidieaanvraag en de bereidwilligheid van opleiders om op de doelgroep toegespitste opleidingen te ontwikkelen gaat ons zeker helpen de juiste mensen te interesseren, te motiveren en op te leiden voor een toekomst binnen het adviesvak.”

We zijn als Kredietunies heel blij met deze toekenning van deze subsidie aan deze- aan ons toch wel enigszins gelieerde- beroepsgroep. Graag zou ik ook dergelijke enthousiaste woorden over een toekenning van een subsidie aan de Kredietunies willen bezigen in de pers…

Zeker in het licht van een financiele markt die door de gevolgen van het coronavirus meer en meer zal worden geprofessionaliseerd en meer en meer hulp van kredietunies zal kunnen gebruiken. Zoals deze adviesbranche grote behoefte heeft aan nieuwe, gemotiveerde en goede medewerkers, zo hebben wij als Kredietunies ook behoefte aan nieuwe, jonge en gemotiveerde kredietunies. Onze kredietuniesector kan met een subsidie nog beter inzetten op het via regionale-en sectorale kredietunies hulp bieden bij het berstrkeen van bedrijfskredieten en daarmee het versterken van de (arbeids-) marktpositie van MKB-ondernemers.

Een Kredietunie-subsidie, waarmee we ondersteuningspakketten en trainingen voor bestaande en nieuwe kredietunies zouden kunnen ontwikkelen. Dit zou ook aangevraagd kunnen worden door de te fuseren belangenorganisaties van kredietunies. Toch? Om ons zo gezamenlijk aan een nieuwe toekomst in ons mooie MKB- kredietverleningsadviesvak te helpen.

Een bestuurder mag blijven dromen….

Bron: Adfiz