Het te streng naleven van de regels voor kredietverstrekking door banken kunnen het economisch herstel in de weg zitten.

Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De bankenclub reageert daarmee op de voorstellen van het ministerie van Financiën en De Nederlandsche Bank (DNB) voor het aanhouden van buffers waaraan banken zich volgens internationale afspraken moeten houden.

Door de regels strikt te hanteren moeten banken meer geld achter de hand houden als ze leningen verstrekken. Dat staat haaks op de rol van banken bij het herstel uit de crisis, waarvoor het onder meer noodzakelijk is dat er “ruimhartig” wordt gefinancierd. Bij het strikt naleven van de regels zijn ondernemers, huishoudens en instellingen straks duurder uit door hogere financieringskosten, waarschuwt de NVB.

Basel 4

De strenge Basel 4-regels staan volgens de NVB ook in schril contrast met de ruimte die toezichthouders eerder in de crisis boden om bedrijven in nood te helpen. Daarbij zouden banken in Nederland goed in staat zijn om een dergelijke klap op te vangen.

De NVB benadrukt dat het economisch herstel nog pril is dat er een periode aankomt waarin volop moet worden geïnvesteerd. De aankondiging van Financiën en DNB komen daarom hoogst ongelegen, oordeelt de NVB. Ook met het oog op de duurzaamheidsslag die moet worden gemaakt. Volgens de NVB zouden regels iets meer bij benadering gevolgd moeten worden.

De NVB wijst erop dat de Basel 4-regels gebaseerd zijn op een mondiale aanpak. Daarbij wordt geen rekening gehouden met specifieke Europese of Nederlandse omstandigheden. Nederlandse banken staan volgens de NVB niet alleen in hun oproep om een ‘proportionele implementatie” van de regels. Die roep zou onder meer ook in Duitsland, Luxemburg, Denemarken en Frankrijk klinken.

Bron: ANP