In deze tweede ronde van het Nationaal Groeifonds is reeds voor €34 miljard aan plannen ingediend.

Dat schiet op!

De voorstellen hebben onder meer betrekking op kringlooplandbouw, infrastructuur voor waterstof en zorg. Dat meldt strategiekantoor It’s Public in een analyse van alle ingediende groeiplannen. Bij ronde één voor het Groeifonds, waarmee de overheid wil investeren in de economische groei in Nederland op de lange termijn, ging in totaal €4,1 miljard naar plannen van Ministeries.

De tweede ronde is nu ook publiek

Dat betekent dat iedere Nederlander of organisatie in het land een groeiplan kon indienen. Er zullen wel keuzes moeten worden gemaakt, want er is nog €16 miljard beschikbaar voor de komende vier jaar. Begin 2022 neemt het kabinet een besluit over de toekenning van geld uit deze ronde twee. Bij bijna 40 procent van de groeiplannen is een bedrijf betrokken en bij 16 procent een kennisinstelling. Veel plannen zijn gericht op duurzaamheid, maar ook de zorg, infrastructuur, onderwijs en IT zijn populaire gebieden. Van de plannen heeft de helft betrekking op heel Nederland, bij de rest ligt de focus op de regio.

Maar het wordt interessant voor de Kredietunies

Het gaat namelijk verder– naast individuen- ook om brancheverenigingen

“De meeste groeiplannen zijn ontwikkeld door bestaande of nieuwe consortia van bedrijven, universiteiten en regionale overheden”, licht Steven Jonker van It’s Public toe. “Deze maken ook het meeste kans denk ik, ze bieden de ministeries een gereedstaande organisatie, samenwerking en draagvlak om de beloofde groei snel te gaan realiseren.

“Bijna de helft van de groeiplannen gaat over onderzoek, ontwikkeling en innovatie, naast infrastructuur en kennisontwikkeling”.

Beste kredietunies,

We kunnen echt stellen dat er in Nederland plek is voor meer Kredietunies! We kunnen tevens stellen dat we bij de opstart en uitrol van een nieuwe kredietunie ook veel moeten doen aan infrastructuur en kennisontwikkeling dienaangaande. Een startend bestuur heeft veel ICT, compliance en governance-ondersteuning nodig in het begin om de kredietunie operationeel te maken. Nederland heeft straks uiteraard meer en meer behoefte aan Near Banking en daar moeten we nu reeds tijd en geld voor vrijmaken en reserveren.

Niet voor niets roepen allerlei organisaties als ONL en MKB Nederland om een alternatief voor de banken.

Bank Near Me | How to Find Nearest Bank Branch Address, Contact No. Online  (SBI,PNB,HDFC,IDBI,ICICI)

Iets dat we- ondersteund en wel door een subsidie- goed kunnen bieden. Het model van een Kredietunie als Near Bank is daarnaast ook nog eens van sociaal infrastructureel belang en kan het verschil maken in een wereld waar relatiebankieren de nieuwe norm moet worden nu de grootbanken alleen maar transactiebankieren bieden.

Daartoe heeft een branchevereniging ook een sterk opleidings- en ondersteuningsfundament nodig waarvoor geld nodig is. Onlangs kreeg de ADFIZ ook nog een behoorlijke subsidie toegekend en deze organisatie is te vergelijken met een brancheorganisatie voor kredietunies.

Dus waarom niet samen de schouders eronder en samen een plan indienen?

Mogen we vernemen?

Bron: ANP