De lock-down is (voorlopig…) voorbij en er ontstaat weer wat perspectief voor het getroffen mkb. Ondanks de positieve berichten van DNB over de situatie van dit segment, is vooral de k van het mkb op zoek naar extra kapitaal. Deze bedrijven hebben geen vet op de botten en kunnen alleen overleven en groeien als er extra risicokapitaal wordt aangetrokken. Nu de banken zich blijvend uit de markt van de kleine leningen ( < €500.000 !!) hebben teruggetrokken is het tijd voor de non bancaire leningen en daar waar de aanbieders ervan geen toegang hebben tot de kapitaalmarkt zijn ze afhankelijk van alternatieve funding. Via de particuliere investeringsmarkt hadden we ooit een gunstige regeling voor starters via de Tante Agaath lening en vooral voor Kredietunies zou een dergelijke ” aangespaste corona”-regeling het aantrekken van kredietgevende leden vergemakkelijken.

Nederland loopt sterk achter bij de fiscale aftrekmogelijkheden om de getroffen bedrijven te ondersteunen of geeft nog staatsgaranties voor particulieren voor het beschikbaar stellen van risicokapitaal. België, Frankrijk, Italië en Engeland laten zien dat er met relatief eenvoudige fiscale vrijstellingen of garanties aardig wat particulier geld beschikbaar komt voor het mkb. Dat is hard nodig nu veel ondernemers, die pre-Corona een gezonde bedrijfsvoering kenden, voor gesloten deuren komen te staan.

De WinWinlening — WinWinner

Risicokapitaal is schaars

Risicokapitaal in Nederland is onnodig schaars voor normaal presterende, maar in de kern gezonde bedrijven. Doorgaans is deze categorie kapitaal alleen beschikbaar voor snel groeiende jonge en internationaliserende (tech) bedrijven.

Waarom is extra risicokapitaal nodig in crises?

Financiers en leveranciers willen geen zaken doen met een bedrijf dat over onvoldoende cash en garantievermogen beschikt. Zeker niet in tijden waarin forse verliezen zijn te verwachten. Achtergestelde leningen – naast aandelenkapitaal en (winst)reserves – tellen mee in dat garantievermogen. Gewone leningen niet.

Achtergestelde lening is onbekend

Elke financier kan deze leningsvorm verstrekken. Banken, blanco financiers, kredietunies, crowdfundingsplatforms en particulieren. Het gebeurt echter zelden. Zo wordt deze financiering niet eens genoemd in de CBS Financieringsmonitor 2020. Ondernemers kennen deze vorm niet. Hun adviseurs adviseren het niet vaak. En bankiers bieden liever gewone leningen aan.

Voordelen van een achtergestelde lening

De voordelen zijn talrijk. Er is geen nieuwe aandeelhouder nodig, dus de ondernemer hoeft geen zeggenschap te delen. Daarnaast kent deze financieringsvorm een langere looptijd dan gewone leningen, doorgaans 6 – 10 jaar. Daardoor is de aflossingsdruk voor ondernemers laag. Belangrijk in deze tijden, omdat daarmee de kasstromen niet worden belast met hoge aflossingen. Wel kennen achtergestelde leningen een hogere rente (risico-opslag), maar dat is oplosbaar.

Waarom zijn fiscale aftrek en/of garanties nodig?

Om de rentes laag te houden voor ondernemers en de risico’s voor particulieren te dempen. Financiers en particulieren lopen hogere risico’s bij een achtergestelde lening. Bij de aflossing staat de achtergestelde financier als laatste in de rij. De huidige Borgstelling MKB Corona is helaas onbruikbaar, die heeft een maximale looptijd van 4 jaar. Dat het echt kan bewijst onze zuiderbuur Vlaanderen.

Met drie regelingen, die stapelbaar zijn

Cofinanciering en Cofinanciering+

De Cofinanciering is een achtergestelde lening van minimaal € 7.500 en maximaal € 350.000, bestemd voor starters en bestaande mkb’s. De looptijd bedraagt 3 tot 10 jaar. De rente is slechts 3%. De ondernemer brengt minstens 10% in, de cofinancier – een bank, investeringsfonds of crowdfundingplatform ofwel een business angels – minstens 20%.

De plus-variant, Cofinanciering+ , kent hogere leensom en rente. Minimaal 350K en maximaal 700K. De looptijd is hetzelfde, de rente is met 4,75% hoger. De financiering kan evenals de Cofinanciering worden gebruikt voor materiële, immateriële en financiële investeringen, evenals voor de financiering van bedrijfskapitaal bij starters of scale-ups.

De Participatie Maatschappij Vlaanderen (vergelijkbaar met een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij) financiert maximaal 50% mee. Deze financieringen mogen worden gecombineerd met de volgende winwinlening. die meetelt in de eigen inbreng van de ondernemer.

Winwinlening

Investeren? — Forcit Benelux

De Winwinlening is een achtergestelde lening met een maximum van 200K af te betalen in maximaal 8 jaar. Dat kan aan het eind, in gelijke termijnen of vervroegd worden afgelost. De rente is maximaal de wettelijke rente in België (1,75%) en minimaal de helft van de wettelijke rente. De financiers zijn particulieren – vrienden of familie – of een crowdfundingsplatform. Elke partij mag maximaal een bedrag van 50K fiscaal per bedrijf aftrekken. Elke investeerder of crowdfunder krijgt een belastingaftrek van 2,5% per jaar gedurende 8 jaar. Bij wanbetaling door de ondernemers mag 30% van het gederfde bedrag ineens fiscaal worden afgetrokken.

Tijd om de achterstand in te halen

Men denkt in Nederland nog te bancair. Dat terwijl alle signalen erop wijzen dat banken niet open kunnen of willen staan voor de vele financieringsaanvragen vanuit het kleinbedrijf. Recent is er op initiatief van de Tweede Kamerleden – Mustafa Amhaouch (CDA), Eppo Bruins (CU), Thierry Aartsen (VVD) en Kees Verhoeven (D66) – een onderzoek gestart naar een nieuwe Tante Agaath lening.

Graag ondersteun ik hen. De regeling zou veel bredere inzetbaar moeten zijn. Ook het reguliere mkb is een doelgroep, net als in Vlaanderen. Daarnaast vraag ik financiële professionals, adviseurs en financiers om vaker de achtergestelde leningen te adviseren. Deze manier van herkapitaliseren kent vele voordelen boven een normale lening. Vooral de lagere aflossingsdruk en een verbeterd garantievermogen geven ondernemers meer comfort in tijden van crisis.