De Raad van State heeft haar advies uitgebracht over het initiatiefwetsvoorstel Kredietunies.

De afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het initiatiefwetsvoorstel Kredietunies. Het advies is vooral kritisch over de onderbouwing van het wetsvoorstel.

Voor de inhoud van het advies kunt u klikken op deze link