De Verenigde Samenwerkende Kredietunies geeft hieronder haar standpunt over de initiatiefwet Kredietunies.

De initiatiefwet Kredietunies word aanstaande donderdag besproken in een besloten vergadering van de vaste Kamercommissie van Financiën. De initiatiefwet is een goede stap om levensvatbare kredietunies mogelijk te maken.  Kredietunies vormen een broodnodige verrijking van het financiële landschap.

Er zijn echter nog wel wat opmerkingen bij de huidige versie van de initiatiefwet. Zo kan de bovengrens voor de vrijstellingen die besproken worden in het wetsvoorstel (vergunningplicht en de prudentiële eisen) kan echter zonder gevaar voor de stabiliteit van het financiële stelsel verhoogd worden van EUR 10 mln. naar EUR 25 mln.

Daarnaast blijft het risico aanwezig dat deze wet leidt tot te zwaar toezicht. De doelstelling van het wetsvoorstel is: heldere  werkbare kaders te scheppen waarbinnen kredietunies in Nederland kunnen worden opgericht en werkzaam kunnen zijn, zonder dat  een kredietunie direct verplicht is om een bankvergunning te hebben en onder het zware bankentoezicht komt te vallen. Als het toezicht zoals geschetst op een vergelijkbare wijze wordt ingevuld als het toezicht wat geldt voor een bank  mist het wetsvoorstel zijn doel, omdat het dan in de praktijk onmogelijk zal zijn om een kleine kredietunie op te richten.

Voor het volledige standpunt van de VSK kunt u klikken op deze link