Bij het kameroverleg van de Vaste Kamercommissie voor Financiën, hebben verschillende partijen met  belangstelling gereageerd op het initiatiefwetsvoorstel. Wel zijn er nog veel vragen.

Bij het kameroverleg van de Vaste Kamercommissie voor Financiën, hebben verschillende partijen met  belangstelling gereageerd op het initiatiefwetsvoorstel. Er zijn vooral veel  vragen gesteld over de opbouw en inhoud van de wet. Wat is precies de belemmering in de huidige wet- en regelgeving? Waarom zijn de gekozen grenzen zo gekozen? En waarom kiest Nederland voor een ander model dan het model in andere Europese landen?

De belemmering in de huidige wet- en regelgeving is vooral de beperking op het kunnen aantrekken van opvorderbare gelden. Leden ondernemers vinden het prettig om een duidelijke investeringstermijn te hebben. De wet maakt dit mogelijk.

De vraag over de grenzen hebben wij vanuit de Vereniging Samenwerkende Kredietunies ook gesteld. Wij zijn van mening dat de ondergrens voor een vergunningsplicht zonder problemen verhoogd kan worden van € 10 mln. naar € 25 mln. Dit sluit ook beter aan bij de business case van een kredietunie.

Nederland kiest voor een ander model dan andere landen in Europa omdat de behoefte aan kredietverlening in Nederland vooral bij ondernemers niet wordt ingevuld. Kredietunies in de 6 andere lidstaten zijn vanuit een andere kredietbehoefte ontstaan en  richten zich ook op consumptieve kredietverlening. Dat is bij kredietunies in Nederland niet de insteek. Voor het verslag met alle vragen kunt u klikken op de volgende link.