Voor ondernemers, door ondernemers

Op 9 mei 2016 organiseert Kredietunie Gooi & Vechtstreek een kick-off bijeenkomst
voor ondernemers en investeerders. De bijeenkomst vindt van 15.30 tot 18.30 in Spant!
te Bussum plaats.

Bij de bijeenkomst zullen Jan Kamminga (oud-Commissaris van de Koningin te Gelderland,
tegenwoordig voorzitter van de Samenwerkende Kredietunies), Marlous Verbeek
(wethouder en locoburgemeester gemeente Huizen), Mike/Kolker (directeur/
eigenaar, Mundu, gefinancierd door Kredietunie Groningen) en Kees Teeuwissen
(voorzitter Kredietunie Gooi & Vechtstreek) spreken.

Kredietunie Gooi & Vechtstreek
Een groeiende groep ondernemers heeft moeite met het vinden van financiering voor
groei en innovatie. Het MKB is echter essentieel voor de regio Gooi & Vechtstreek.
Een groep (oude) ondernemers, bankiers en accountantskantoren heeft daarom het
initiatief genomen tot de oprichting van Kredietunie Gooi & Vechtstreek.
Kredietunies in Nederland
Ondernemers die een lening ontvangen via de kredietunie wordt ook coaching
aangeboden. De ondernemers die investeren in andere ondernemers wordt een
financieel rendement geboden. Daarnaast vormen investerende leden en krediet
ontvangende leden gezamenlijk een groot netwerk in de regio. De koepelorganisatie,
Vereniging Samenwerkende Kredietunies, ondersteunt kredietunies in Nederland en
borgt de kwaliteit van aangesloten leden.

Aanmelden voor de Kick-off bijeenkomst 9 mei
en/of meer informatie over Kredietunie Gooi & Vechtstreek:
www.kredietuniegooienvechtstreek.com