Het is bijna zo ver. Vanaf volgende maand moeten ondernemers hun openstaande “coronarekening” bij de fiscus voldoen. Veel ondernemers slapen er niet van en zijn bang om vermorzeld te worden tussen aflossingen, gestegen inflatie en beknibbelende consumenten.

Een mkb-er moet in het bedrijf blijven investeren om de markt bij te benen. Als Kredietunies helpen we het mkb daarbij. Maar voor een steeds groter deel van de bedrijven is dit investeren simpelweg onmogelijk. Een transitie naar duurzaamheid is zelfs een volgend struikelblok en het zou een goede zaak zijn als de overheid gunstige of staatsgegarandeerde leningen zou verstrekken voor verduurzaming. Uiteraard via de non-bancaire sector…. Misschien investeren in een kaarsenfabriek i.v.m. de energiecrisis….?

Maar ook de energiekosten en arbeidslonen stijgen flink. Wacht Prinsjesdag nog maar af, maar voorlopig worden de winstbelasting en het gebruikelijk loon verhoogd en de zelfstandigenaftrek gaat versneld omlaag.”Schiet mij maar lek” denkt de financieel reeds zwaargewonde ondernemer. En als je dan als ondernemer nog aankijkt tegen de terugbetaling van uitgestelde belastingen, dan ben je even het spoor totaal bijster. Met name veel horeca-ondernemers vrezen dan ook de gevolgen van de energiecrisis en de oplopende inflatie op de bestedingen. Als consumenten namelijk gaan bezuinigen, zijn zij de eersten die getroffen worden.

Ruim 13 duizend bedrijven opgeheven die coronasteunmaatregelen gebruikten

Technisch failliet

Ik heb het al in eerdere artikelen geschreven: bijna een kwart van de ondernemingen is technisch failliet. Ook al roept het CBS steeds anders ( u weet wel: vanaf 5 werknemers). Daar komt nog eens bij dat 60% van de ondernemers – ook degenen die een partner met inkomen hebben – nog nauwelijks rond kunnen komen. Het gaat -schrik niet- om ongeveer 135.000 bedrijven die binnenkort in de problemen komen. Op zeker. Ze kunnen niet aan de verplichtingen voldoen en zijn niet in staat om de (uitgestelde) schuld af te lossen. Ze moeten bij een aflossingstermijn van vijf jaar meer dan de helft van de winsten die zij vóór corona behaalden, aanwenden om hun schuld bij de fiscus af te lossen. Dat betekent dat er geen geld overblijft voor de reguliere bedrijfsvoering of voor (duurzame) investeringen. Om faillissementen te voorkomen kregen wel veel ondernemers tijdens de coronacrisis uitstel van belastingbetaling, maar van de oorspronkelijke schuld staat nog wel bijna €20 miljard open.

Regels,Regels

De regels voor terugbetaling werden al iets versoepeld met de mogelijkheid van een betalingspauze en waarschijnlijk volgt op aandringen van de Tweede Kamer binnenkort een verlenging van de aflossingstermijn van vijf naar zeven jaar. Meer versoepelingen vanuit het Kaagministerie van Financiën zitten er voor het mkb niet in. Wat wil je ook als je haar brief aan de Tweede Kamer leest waarin ze stelt dat ‘de verwachting is dat de faillissementen licht zullen toenemen. Doorgaans zijn dit bedrijven die voor het uitbreken van de crisis al niet levensvatbaar waren.’ Diplomatentaal?

Dat u het weet

Als een ministerie spreekt over een ongelijk speelveld dan is het oppassen geblazen. Want Kaag vindt dan opeens dat ‘goedlopende bedrijven zonder steun de concurrentiestrijd aangaan met vergelijkbare bedrijven die minder goed draaien, maar daardoor wel steun ontvangen.’ Als je een probleem kenschetst als een ongelijk speelveld, dan is het vaak gewoon een ministerieel gehanteerde dooddoener voor het interne gebrek aan maatwerk. Kaag vergeet dat lang niet alle bedrijven de coronaschade al hebben kunnen inlopen, nog los van het feit dat ook het personeelstekort drukt op het verdienvermogen.

Wie volgt?

Uit een sectorrapport over de vrijetijdssector dat ABN Amro publiceerde blijkt dat in de eerste helft van dit jaar 17% van de horeca verlies leed. In de cultuur en in de sector Sport en Recreatie was dit aandeel met 36% en 20% nog desastreuzer. Van alle bedrijven leed 9% verlies.

Dan is het goed om te weten dat bij een bedrijfslening van een Kredietunie altijd een coach verplicht gesteld wordt om de lening te begeleiden en deze coach vanuit de Kredietunie altijd met de ondernemer schouder aan schouder staat om de ondernemingsstormen te weerstaan.

.’