In de Telegraaf van 13 januari staat een mooi artikel over de toegenomen financieringskansen voor het MKB in 2015.

Goed nieuws is dat,mede dankzij de alternatieve financiers, de slagingskans voor financiering voor het MKB is toegenomen. In een bijbehorende column wordt gesteld dat de regels voor alternatieve financiers nogal rammelen en deze organisaties niet duidelijk zouden zijn over de risico’s voor geldgevers.

Alle kredietunies die actief middelen aantrekken hebben een duidelijk informatiememorandum verschaft aan de geldverstrekkende leden en eventuele andere geldverstrekkers. In dit informatiememorandum wordt duidelijk uiteengezet wat de risico’s zijn voor de geldgevers. Daarnaast heeft de Vereniging Samenwerkende Kredietunies een kwaliteitskader opgesteld waar de kredietunies aan moeten voldoen. Het informeren van kredietgevers en kredietnemers over hun rechten. plichten en risico’s, en jaarlijkse rapportage over de ontwikkeling van dit risico vormt een belangrijk onderdeel van dit kwaliteitskader.

Bij een kredietunie zijn alle geldverstrekkers lid, net zoals de kredietnemers en beslissen zij zelf mee over het risicobeleid van de kredietunie. Daarnaast krijgen alle kredietnemers een  coach om de succeskans van hun onderneming te vergroten. De Telegraaf kan dus gerust zijn, naast de Wet toezicht Kredietunies, die niets aan duidelijkheid te wensen overlaat, is de informatie richting geldverstrekkers ook bij de organisaties zelf heel goed geregeld.

Telegraaf financierngsmonitor2

Telegraaf financieirngsmonitor