Het lijkt wel of heel Nederland denkt dat door de opheffing van de lockdown- maatregelen het weer business as usual is. Maar het grote terugbetalen begint nu pas en dat gaat gepaard met hobbels….

Kredietunies en andere non bancaire financiers hebben tijdens de coronacrisi beloofd om klanten eerlijk te behandelen en deden dat ook ruimhartig met uitstel- en versoepelingsmaatregelen. Dit doen en deden ze allemaal om te voorkomen dat er overheidsgaranties moeten worden ingeroepen die de belastingbetaler miljarden zouden kunnen kosten. Zowel direct bij het faillissement van een bedrijf als indirect na het failllissement via uitkeringen aan de getroffen ondernemers en hun personeel. We moeten als branche ons werk blijven doen en de menselijke maat hierbij niet uit het oog verliezen.

Bedrijfslening aanvragen zonder BKR toetsing? 3 geschikte aanbieders |  LeningReview.nl
De branche zal het echter moeilijk krijgen om “goed te doen” in het geval van dreigend faillissement. Invorderen is leners namelijk in moeilijkheden brengen, maar mede gezien de druk om het uitgeleende geld terug te krijgen is dat een “ínterne voorwaarde”.

Diezelfde spanning ervoeren we in de nasleep van de financiële crisis van 2007.  Ik moet nog terugdenken aan een schokkend memo uit 2009 waarin een bankier meldde: “Haal het Budget!” en daarbij tips gaf over hoe je kleine bedrijven voor geld kunt uitknijpen en letterlijk opschreef ” soms moet je klanten zichzelf laten ophangen.

Het probleem is dat leningen aan bedrijven niet volledig gereguleerd zijn in Nederland

Dat betekent dat onjuist behandelde kredietnemers niet worden beschermd door de wet, de AFM of DNB. De Covid-schuldenboom – aangewakkerd door ondernemers die probeerden het hoofd boven water te houden tijdens de opeenvolgende lockdowns – doet bij mij een oproep herleven. Laten we de sector juist hier reguleren voordat er schandalen de kop opsteken!.

Ik roep dan ook de parlementsleden van alle partijen op om voor eerlijk zakelijk bankieren te pleiten en roep de regering op om nu “coronawetten” in te voeren die eigenaren van kleine en middelgrote bedrijven beschermen en hen invloed geven in een rechtbank indien we invorderingsconflicten krijgen bij het terugbetalen van (o.m. overheidsgesteunde-) bedrijjfskredieten.

Deze oproep is belangrijk!

De enorme hoeveelheid bedrijfsschulden die zijn aangegaan tijdens de Covid-crisis nopen ons echt daartoe. Sommige bedrijven zullen onvermijdelijk in gebreke blijven met hun leningen, wat leidt tot een achtervolging door incassobureaus. In veel gevallen zal dat goed en eerlijk gebeuren, maar in andere gevallen zal het niet goed en zeer oneerlijk en beschadigend gebeuren.

In totaal maakten in totaal 586.000 bedrijven gebruik van een of meerdere vormen van coronasteun. Hiervan overleefde een op de vijftig van die bedrijven de crisis niet.Dat zijn er toch 13.000….

Er is een woud aan bestaande regelgeving, waarvan grote en kleine ondernemers aannemen dat ze hen beschermen, maar het probleem is dat regulering alleen zo krachtig is als je vermogen om het af te dwingen. Als het erop aankomt, is veel van deze regelgeving eigenlijk niet afdwingbaar. Dat betekent dat bedrijven aanzienlijke risico’s nemen wanneer ze lenen, zelfs van door de overheid gesteunde regelingen.

Zonder strengere bescherming vrees ik- en ik hoop met mij vele parlementsleden (Amhaouch?)- voor schandalen.

Wat we van de geschiedenis hebben geleerd, is dat we niet van de geschiedenis leren