Binnenvaart Kredietunie Rotterdam

De leden van de VSK zijn vaak te bescheiden in hun uitingen om te vieren dat ze hun sociaal maatschappelijke functie geweldig uitvoeren. Terwijl banken en crowdfunders alle plaatsingen en toekenningen melden, zijn kredietunies stil op de achtergrond aan het door-financieren. Onlangs meldde ons lid de Binnenvaart Kredietunie weer een mooie duurzame financiering die we u niet willen onthouden.

Hoe kwam deze financiering en verkoop tot stand?

De kopers Marco de Boer en Sierou Starkenburg hebben elkaar leren kennen in de zeilvaart, waar ze samen als schipper een aantal jaren samen hebben gevaren. Omdat Marco een hoverniersopleiding wou volgen, zijn ze een paar jaar aan de wal gegaan. Na de hoveniersopleiding met succes te hebben afgerond heeft Marco een paar jaar als hovenier gewerkt,
maar het water begon toen weer te trekken. Hij is toen bij Rijkswaterstaat als gezagvoerder gaan werken en Sierou bij de havendienst van Harlingen, later bij de Kustwacht. Naarmate de tijd vorderde kwam bij beiden een wens om samen iets te gaan doen in de vrachtvaart.
En dat “iets” was een eigen bedrijf op te richten en een schip te kopen.
Dat klinkt heel simpel, maar daar kwam een hoop voorbereiding, onderzoek, wikken en wegen, bij
kijken.

Manna | Binnenvaart in Beeld

Ze kwamen tot de conclusie dat een kleiner schip het beste bij hun wensen paste en gingen vervolgens
3 weken de praktijk in op de spits “Manna” van Bart Verkade (n.b. voormalig penningmeester van de
Binnenvaart Kredietunie).

De proefreis viel hen veel mee en daarom gingen zij op zoek naar een geschikt schip en vonden dat in
de motorspits “ Deo Iuvante” van de familie Knoop.
Voor de financiering kwamen ze via vrienden/kennissen bij de Binnenvaart Kredietunie terecht. Al snel
kon een afspraak met de Kredietcommissie worden ingepland en toen werd het spannend afwachten,
maar na aanleveren van nog wat aanvullende gegevens, kwam het groene licht.
Daarna was het tijd voor een werf bespreken voor keuringen en nodige reparaties, taxatie e.d. om
tenslotte op 6 oktober jl. bij de notaris in Zwartsluis de overdracht te kunnen laten plaatsvinden.
’s Middags werden de sleutels van het schip overgedragen in Hasselt.


Verkopers hebben het schip 44 jaar bevaren en hebben daarbij Frankrijk (tot aan de Middellandse Zee),
België, Nederland en Duitsland aangedaan.

Een beter voorbeeld van duurzaamheid en circulair denken en ondernemen ( en financieren…) kun je niet bedenken! .

Marco en Sierou zullen gaan varen voor ELV, dé coöperatie voor de spitsenvaarders.

Wij wensen hen heel veel succes met het schip!

ELV transport (@ELVTransport) | Twitter