Enorm goed nieuws voor alle mensen met een woekerpolis!

De deur naar een massaclaim van honderden miljoenen euro’s staat open.

De aanbieder van woekerpolissen Nationale Nederlanden had en heeft de plicht om te waarschuwen voor de risico’s van de producten. Dat staat in een advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Als dit advies wordt overgenomen door de Hoge Raad en vervolgens door het Hof ( waartoe alle aanleiding is..), dan is dat een enorme opsteker voor de eiser in deze procedure De Vereniging Woekerpolis (en wellicht andere claimclubs in haar kielzog.. ).

Woekerpolis | Wij helpen je met het ontwoekeren

Let wel: wilt u als houder van een woekerpolissen compensatie voor geleden schade, dan zult u wel gratis lid moeten te zijn van de Vereniging Woekerpolis. Meld u dus snel aan!

De Woekerpolisaffaire houdt de gemoederen in de financiële wereld al decennia bezig. In 2006 kwam aan het licht dat bij veel beleggingsverzekeringen veel te hoge kosten in rekening zijn gebracht. Claimorganisaties proberen gedupeerden sindsdien te mobiliseren om schadevergoedingen los te krijgen bij de verzekeraars.

Een van de vragen die in deze procedures centraal staan, is of levensverzekeraars bij het afsluiten van de beleggingsverzekeringen voldoende informatie aan de verzekeringnemers hebben verstrekt. Dan gaat het onder meer over de kosten en risico’s. Volgens de advocaat-generaal staat ook centraal dat levensverzekeraars zich niet kunnen verschuilen achter de regels die in de jaren negentig golden.

Reeds in 2013 werd een claim neergelegd bij Nationale-Nederlanden. Ook in die procedure stond de vraag centraal of de verzekeraar klanten voldoende heeft ingelicht. De rechtbank Rotterdam wees in 2017 de vorderingen af. Daarop is bij het hof in Den Haag een hoger beroep ingesteld. In die procedure heeft het Hof begin dit jaar zogenoemde prejudiciële vragen ( in de kern 2 vragen) gesteld aan de Hoge Raad.

De uitspraak van de Hoge Raad moet met de beantwoording daarvan duidelijkheid geven over de uitleg van de rechtsregel. De advocaat-generaal geeft niet precies aan welke informatie wel gegeven had moeten worden, maar geeft aan dat N.N. er in de procedure NIET in is geslaagd aan te geven dat de informatie WEL juist was…

Daarmee is nog niet duidelijk wat de Hoge Raad zal beslissen en het is ook niet bekend wanneer de Hoge Raad uitspraak doet, maar De Vereniging Woekerpolis.nl zegt in een reactie blij te zijn met het 139 pagina’s tellende advies van de advocaat-generaal.

“In Formule 1-termen staan woekerpolisgedupeerden met dit advies op pole position“, aldus voorzitter Ab Flipse. Hij benadrukt dat de kwestie zich al jaren voortsleept. “Maar de eindstreep is in zicht en we staan er heel goed voor.”

Ingewijden melden dat N.N. met dit voor hen negatieve prejudiciële advies zal trachten de zaak voor de uiteindelijke uitspraak te schikken met de Vereniging Woekerpolis.

Dit advies en de daaropvolgende uitspraak treft ook de andere levensverzekeraars en ook dezen zullen de uitspraak en daaropvolgende claimtoekenning met veel “interesse” volgen.

Bron: ANP