18 mei 2016 financierde de Binnenvaart Kredietunie Nederland (BKN, lid van de Vereniging van Samenwerkende Kredietunies) haar 1e schip, het m.s. Nassau (voorheen Meetjesland). De Samenwerkende Kredietunies zijn ontzettend blij om u te kunnen melden dat de BKN inmiddels het 2e, 3e en 4e schip heeft gefinancierd. Hier is ontzettend veel werk in gaan zitten door de vrijwilligers betrokken bij de BKN, maar met een fantastisch resultaat!

De BKN geeft aan dat ze met de verstrekking van de leningen voor deze schepen de gemiddelde leeftijd van binnenvaartschippers in Nederland drastisch heeft verlaagd. Deels met een knipoog, maar het geeft wel aan wat het belang is van de BKN voor de Nederlandse binnenvaart sector: doorstroming. De schepen die zijn gefinancierd zijn relatief ‘klein’ maar bieden een jonge ondernemer de mogelijkheid te starten. Op termijn zijn deze ondernemers in staat om over te stappen naar grotere schepen.

De volgende 3 aanvragen liggen inmiddels weer op de plank. De BKN is daarom nadrukkelijk op zoek naar nieuwe leden. Bent u geïnteresseerd kijk dan op de website van de BKN: www.binnenvaartkredietunie.nl .