Kennemerland-  Op 15 september jongstleden is de eerste kredietverlening door bemiddeling van de Kredietunie Kennemerland gerealiseerd. Een kredietvragende ondernemer uit Kennemerland heeft met succes zijn aanvraag gehonoreerd zien worden door de kredietgevende leden van de unie.

Met enige trots ziet de Kredietunie Kennemerland in haar korte bestaan (lancering 31 mei 2016) dat er zowel aan de zijde van de kredietvragende als kredietgevende leden voldoende belangstelling bestaat voor deze vorm van kredietverstrekking.

Kredietunie Kennemerland is een zelfstandige coöperatieve vereniging, gevestigd aan de Leidsevaart 580 te Haarlem, die zich ten doel stelt ondernemers bij elkaar te brengen in de vraag en het aanbod van kredieten waarvan de traditionele kredietverstrekkers geen kans zien om vanuit de opgelegde procedures en eisen aan de vraag naar kleinschalige kredieten te kunnen voldoen. De kredietunie heeft een vergunning van de AFM en werkt volgens het bemiddelingsmodel. Elke aanvraag wordt getoetst door de kredietcommissie en na goedkeuring voorgelegd aan de kredietgevende leden. De leden kunnen dan kennis maken met de ondernemer en inschrijven op de aanvraag tot deze is volgeschreven. De kredietvragende ondernemer sluit met elke afzonderlijke kredietgever een financieringsovereenkomst  en krijgt ook vanuit de kredietunie een coach toegewezen die hem advies geeft op de door hem gewenste gebieden.

Kredietunie Kennemerland ziet graag haar ledental groeien en moedigt ondernemers aan zich aan te sluiten. De Kredietunie Kennemerland is bereikbaar via de voorzitter Marco Tetteroo 06-223976 37 of via de website www.kredietunie-kennemerland.nl