Journalisten houden van vette en aansprekende koppen. Als je dan leest “Meer dan een vijfde van de totale coronasteun vanuit de overheid gaat naar ondernemers die vorig jaar meer omzet behaalden dan het jaar daarvoor”, dan zijn de eerste tweets en reacties op de fora niet van de lucht.

Geen van de journalisten begrijpt dat voor ondernemers de traditionele budgetterings- en prognose-instrumenten niet werken tijdens een onzekere periode met telkens nieuwe maatregelingen en beperkingen. We moeten trots zijn op de steun vanuit de overheid aan bedrijven, maar we moeten vooruit blijven denken! Toegegeven: een gedeelte van dat geld moet je op een gegeven moment wel weer terugbetalen en de ondernemer stuurt hierop, maar dat kan tot grote bedrijfs- en persoonlijke financiele problemen leiden.

Ondernemers maakten gebruik van de regelingen die de overheid aanbood en deden hiermee aan risicomijding. Begrijpelijk. Veel ondernemers mochten verwachten dat ze in 2020 een omzetdaling voor de kiezen zouden krijgen. Bij het begin van de coronamaatregelen had het ondernemersvertrouwen dan ook een historisch dieptepunt bereikt en was het zaak om je overal tegen in te dekken.

Omzetstijging is nog geen winst
Er waren zeker bedrijven die in de afgelopen periode een omzetstijging kenden, maar een omzetstijging is niet altijd een winststijging. Met name de sectoren als de horeca en cultuur leden gigantische verliezen. Ze moesten omdenken las je dan vaak. Van traditionele modellen naar online en met het aanbieden van extra nevenproducten- of diensten.

Je bedrijfsomzet blijvend binnenhalen en zelfs laten stijgen als bedrijf en het verdienmodel aanpassen naar de omstandigheden en grilligheden van de overheidsmaatregelen vereist namelijk investeren! Dat gaat onherroepelijk ten koste van het terugbetalen van de staatssteun.

Een horecabedrijf gaat wellicht extra stoelen kopen, het terras uitbreiden of e-bikes dan wel scooters aanschaffen om maaltijden te bezorgen. Met dergelijke aanpassingen die kunnen leiden tot een omzetstijging verandert zo’n ondernemer het hele businessmodel. Het is dan nog maar de vraag voor de ondernemer of deze aanpassingen ook winstgevend zijn en of hij dit kan voorfinancieren. Daarnaast is er vaak ook sprake is van uitgestelde belastingbetaling over vier jaar. Daarmee bouwt de ondernemer enorme schulden op.

Hoe gaat dat terugbetaald worden?

Ondernemen is werken met scenario’s, maar het vraagt veel van een ondernemer die niet weet waar de coronamaatregelen naar toe gaan. Welke resources zijn er nodig en wat zijn de kosten? De ondernemer moet er constant bovenop zitten en dat vraagt om flexibiliteit in handelen, maar ook in de beschikbare geldstromen.

Wat heb jij liever, winst of cash? Wij kunnen daarover heel kort zijn, je  zou namelijk zoveel mogelijk cash moeten willen hebben.

Hoe speelt een ondernemer in op trends?

Voor de pandemie pakte je als ondernemer de Excelsheet met budgetten van het voorgaande jaar erbij, verhoogde of verlaagde die dan een beetje en daarna ging je weer vrolijk een jaar verder. Dat is nu niet meer mogelijk en een ommekeer maken valt niet altijd mee. Vooral voor het Kleinbedrijf dat vaak een traditionelere rol vervult. Binnen die sector wordt er nog heel vaak op omzet en winst gestuurd. Ze moeten nu juist op cash sturen, want het is leuk om aan het einde van 2020 of 2021 winst te maken, maar winst hoeft niet per se op je bankrekening te staan. Dit gevoel zullen veel ondernemers kennen…

Wellicht kunnen coaches van kredietunies hier hun ervaringen en oplossingen delen. Onze leden kunnen er baat bij hebben!