Het Dutch Alternative Credit Instrument Fonds (DACI) is van start gegaan!

Vanuit de non-bancaire markt en met name de Stichting MKB financiering hebben we hier gezamenlijk lang op aangedrongen. Wij zijn als Kredietunies dan ook zeer verheugd met de oprichting van dit fonds van €200 miljoen voor non-bancaire financiers!

European Investment Fund (@EIF_EU) | Twitter

De SMF heeft bij de politiek aangedrongen en gewezen op het belang van toegang tot goedkope financiering voor de Nederlandse non-bancaire financiers en Erkend MKB Financiers kunnen nu via het DACI fonds een aanvraag doen. Hierdoor zullen de kosten voor financieringen voor ondernemers verder omlaag kunnen. 

“Het DACI fonds is een belangrijke stap in het verbeteren van een gelijk speelveld in de markt voor mkb financiering” volgens Ronald Kleverlaan, voorzitter SMF. “Hiermee kunnen non-bancaire financiers tegen betere voorwaarden kapitaal aantrekken, waarmee zij goedkopere financiering kunnen verstrekken aan het mkb.”

Invest-NL en het Ministerie van Economische Zaken lanceerden in samenwerking met het Europees Investeringsfonds dit Nederlandse Alternatieve Financierskrediet Instrument (DACI).

Er is € 200 miljoen aan kapitaal beschikbaar bij de lancering. Er zal daarmee geld worden verstrekt aan niet-bancaire kredietverstrekkers zoals kredietunies, die aanvullende financiering zullen verstrekken aan het mkb in Nederland. Het zal investeren in fondsen die financiering verstrekken aan mkb-ers met een omvang van leningen voornamelijk onder de € 2 miljoen. 

Wij verheugen ons op deze nieuwe financiering afkomstig van een Europees gesteund initiatief en het ministerie van Economische Zaken. Samen met het Europees Investeringsfonds (EIF) hebben de partijen dit gelanceerd. Invest-NL en het ministerie zetten elk € 50 miljoen in, terwijl het EIF € 100 miljoen neerlegt, zodat het Nederlandse MKB kan profiteren van € 200 miljoen aan financiering via het instrument. Na de lancering van het Dutch Future Fund (DFF) vorig jaar, is dit een complementair gezamenlijk fund-of-funds-initiatief, dat tot doel heeft de toegang tot financiering voor het Nederlandse MKB te verbeteren.

Mona Keijzer, Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat: “ DACI verbindt twee partijen – groeiende bedrijven en alternatieve financiers – die elkaar nodig hebben om vooruit te komen. Alternatieve financiers willen investeren in groeiende bedrijven, maar hebben moeite om voldoende geld op te halen. En dan zijn er nog de levendige bedrijven die hun activiteiten graag willen uitbreiden, maar daar het geld niet voor hebben. DACI kan fondsmanagers helpen bij het verkrijgen van voldoende middelen, waardoor Nederlandse bedrijven kunnen groeien. ”

 Alain Godard, Chief Executive van het Europees Investeringsfonds. “DACI is ons eerste regionale partnerschap in de EU dat zich richt op ondersteuning van alternatieve kredietverstrekkers. Hoewel er de afgelopen jaren verschillende nieuwe alternatieve kredietaanbieders of platforms zijn ontstaan, blijft het een kwetsbaar segment in de financieringsketen voor het MKB. DACI vormt dan ook een ideale kans in een ruimte die rijp is voor verdere expansie en groei.”

Muziek in de oren van Kredietunies

DACI zal financieringssteun verlenen aan het MKB met leningen tot een absoluut maximum van € 5 miljoen. Met zo’n 95% van alle leningen met een omvang onder de € 2 miljoen, verwachten we als Kredietunies dan ook dat veel Nederlandse bedrijven zeker baat zullen hebben bij het initiatief.

Achtergrondinformatie:

Het Europees Investeringsfonds (EIF) maakt deel uit van de Europese Investeringsbankgroep. Haar centrale missie is het ondersteunen van Europese micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) door hen te helpen toegang te krijgen tot financiering. EIF ontwerpt en ontwikkelt durf- en groeikapitaal, garanties en microfinancieringsinstrumenten die specifiek op dit marktsegment zijn gericht. In deze rol bevordert het EIF EU-doelstellingen ter ondersteuning van innovatie, onderzoek en ontwikkeling, ondernemerschap, groei en werkgelegenheid.

Non-bancaire financiers zullen de mogelijkheid krijgen om een aanvraag bij het EIF in te dienen om kapitaal te verstrekken aan mkb bedrijven. Hiervoor zal de financier een los fonds op moeten zetten. Het is hierbij belangrijk dat de financiers er voor zorgen dat minimaal 50% van het fonds gevuld wordt met andere investeerders, zoals institutionele partijen.

Om de non-bancaire financiers hierbij te ondersteunen gaat SMF de komende periode bijeenkomsten organiseren met de financiers, EIF en andere betrokkenen om dit proces te faciliteren. Daarbij zal ook een Guidebook beschikbaar gesteld worden aan de financiers over de manier van werken van de institutionele financiers, om de kans op het succesvol aantrekken van externe financiering te vergroten.

Bij de aanvraag bij het EIF wordt onder andere getoetst of de aanvrager voldoet aan de hoogste kwaliteitsstandaarden in de markt. Het is een pré als de aanvragers voldoen aan de SMF gedragscode voor gepast financieren en het keurmerk Erkend MKB Financier hebben