Als belangenorganisatie houden we voor onze leden de mkb-vinger aan de pols richting de overheid en werken we dagelijks aan het behartigen van de specifieke belangen van een kredietunie. Vorig jaar berichtten we al dat een aantal gemeenten (o.a. West Brabant) waren gestart met het uitgeven van vouchers aan ondernemers om een gedegen financiële rapportage op te stellen met daarbij een accountantsverklaring. Inmiddels is het aantal gemeenten fors uitgebreid en kan een ondernemer in diverse provincies in aanmerking komen voor zo’n voucher. Elke gemeente en elke provincie kent haar eigen specifieke benaming en inhoud van de regeling. Hier kan een nieuwe kredietaanvrager, bestaande kredietnemer en ook een bestaand geldgevend lid van een kredietunie gebruik van maken. Mogelijkheden te over om de individuele kredietunie zich als betrokken geldgever te profileren en deze regelingen te laten promoten. Deel dit dus onder uw leden! 
 

Financiële rapportage

De gemeente verstrekt ondernemers veelal een voucher. Hiermee kunnen ze bij een aantal geselecteerde accountantskantoren een financiële rapportage kunnen laten opstellen. Hierover zijn afspraken gemaakt met enkele lokale en regionale accountants-kantoren.

Een adviesrapport kost gemiddeld € 1750. De gemeente draagt bijvoorbeeld € 1000 bij, de accountant € 500. Van de ondernemer wordt dan een eigen bijdrage gevraagd van €250.

O.a. Rucphense ondernemers, die in de problemen geraakt waren door de coronacrisis, kregen via de gemeente hulp van een aangewezen accountant. Met een accountantsverklaring konden de ondernemers bijvoorbeeld een (bank-) garantie of financiering aanvragen bij een kredietunie om zo de draad weer op te pakken.
 

Financieringsadvies door expert

Uit onderzoek blijkt elke keer weer dat de kennis van ondernemers over financieringen erg laag is. Daarbij is het aanbod van non bancaire financieringsvormen sterk toegenomen en kan een ondernemer door de bomen het bos niet meer zien. De ervaring is echter wel dat de meeste accountants inderdaad goed een financiële rapportage op kunnen stellen, maar dat voor een succesvolle financieringsaanvraag wel een stuk meer nodig is en ook zij niet de kennis en ervaring hebben waar ze moeten zijn voor een financiering.

Daarom is het heel goed als er meer laagdrempelige “Financieringspoort” regelingen komen om accountants en financieringsadviseurs eerder en makkelijker in te schakelen voor bedrijfsfinancieringen van mkb ondernemers.

Helaas zijn deze regelingen nog niet overal landelijk beschikbaar. De volgende regio’s zijn inmiddels aangesloten. Daarnaast bestaat uiteraard de mogelijkheid om dit als VSK lid (wij bieden onderstuening) bij uw eigen gemeente aan te kaarten en te promoten. Bij het secretariaat van de VSK kunt u bestaande regelingen opvragen.
 

  • Voucherregeling MKB FRYSLÂN 2020
  • Gelderland Groeiversneller
  • Kennisvoucher Drenthe
  • Zeeland Financial Matching

Voorbeeld

Voor ondernemers met groeiplannen ontwikkelde LIOF de zogenaamde MKB Financieringspoort Limburg. Hierin staat de hulp van een financieel expert centraal. Zo’n expert kan de ondernemer niet alleen helpen met het vinden van financiering, maar ook met het aanscherpen van het businessplan.

Voor wie?

Dit programma wordt mede gefinancierd door Provincie Limburg en is bedoeld voor in Limburg gevestigde MKB’ers (tot 250 medewerkers) die actief zijn in de sectoren industrie, toerisme/recreatie en stuwende dienstverlening.

Voor het inhuren van een financieel expert kan men gebruik maken van de voucherregeling van MKB Financieringspoort. Hiermee krijgt de ondernemer 50% subsidie tot een maximum van € 2.500.

LIOF_TEAM P-FONDS_D_6134_SITE.jpg

Grotere kans op financiering

Een financieel specialist ondersteunt de ondernemer bij het zo goed mogelijk voorbereiden van de bedrijfsfinanciering, zodat:

  • de cijfers kloppen en onderbouwd zijn
  • het verhaal ijzersterk op papier staat
  • de kansen op financiering groter worden

Kortom: wijs aanvragers actief op de bestaande regelingen en maak ook zo uw eigen acceptatieproces samen met de financieringsexpert gemakkelijker en succesvoller en de kosten voor de ondernemer lager!