Vorige week vierden we de vijfenzeventigste verjaardag van de Internationale Credit Union Dag. Een dag waarop 393 miljoen kredietunieleden vierden dat dit sociaal- maatschappelijke weefsel over de gehele wereld verspreid is. 

Het geeft ook alle Nederlandse kredietunies de mogelijkheid om hun fantastische rol in het financieren van het mkb te tonen.

International Credit Union (ICU) Day® viert de geest van de wereldwijde kredietunies en is bedoeld om na te denken over de geschiedenis van de kredietunies, de prestaties ervan te promoten, hard werken te erkennen en ervaringen van leden te delen. International Credit Union (ICU) Day® wordt sinds 1948 gevierd op de derde donderdag van oktober.

Het uiteindelijke doel is om het bewustzijn te vergroten over het enorme werk dat kredietunies en andere financiële coöperaties over de hele wereld doen en leden de kans te geven meer betrokken te raken. De dag van festiviteiten voor kredietunies en financiële coöperaties wereldwijd omvatte fondsenwerving, open dagen, wedstrijden, picknicks, vrijwilligerswerk en parades.

We moedigen alle leden van de VSK aan om verhalen over hun ICU-dagvieringen op sociale media te delen. 

Vandaag vieren we tijdens de ALV te Amersfoort het 10- jarig bestaan van de VSK, de vereniging van kredietunies!