Soms ben je blij voor ondernemers dat de Staat er voor ze is in moeilijke tijden. Veel ondernemers moeten snel worden geholpen, dat onderschrijjven we van harte. Het gaat echter niet aan om deze noodzakelijke hulp door 1 partij te laten bieden en niet door de gehele non-bancaire markt. Ondernemers die met een WHOA-akkoord een doorstart willen maken, komen namelijk mogelijk in aanmerking voor een TOA-krediet waarvoor de overheid €200 miljoen heeft uitgetrokken. De kredieten kunnen vanaf 1 juni echter alleen worden aangevraagd bij Qredits...

Het is uiteraard goed nieuws voor ondernemers. Kredietunies vragen zich echter af waarom deze overheidsgelden alleen ter beschikking worden gesteld aan Qredits en niet ook aan de landelijk werkende Kredietunies. We weten natuurlijk allemaal dat als de coronacrisis op z’n eind loopt ( fingers crossed…) dat dan de liquiditeit van ondernemingen nog verder onder druk komt te staan door het afbetalen van opgebouwde schulden. Sommige bedrijven zullen alleen hun bedrijven kunnen doorstarten als daarnaast bij een WHOA-traject een krediet wordt verstrekt. We merken bij de individuele kredietunies al een toename in deze specifieke soort kredieten en staan klaar om te helpen, ook met coaching. Met het TOA-krediet (Time-out-arrangement) wordt het mkb in staat gesteld om een doorstart te maken vanuit een WHOA-traject. Maar nogmaals: Kredietunies willen ook wel helpen en coachen, maar dan wel met dezelfde hulp en ondersteuning van de Staat. Herfinancieren is immers ook een kunst die wij beheersen!

Afspraken met schuldeisers

Onder de WHOA maken bedrijven onderhandse afspraken met schuldeisers en aandeelhouders om een faillissement af te wenden. Dat akkoord wordt vervolgens door een rechter beoordeeld. Naar verwachting komen meer ondernemers in dit traject terecht wanneer door de coronacrisis opgeschorte betalingen alsnog voldaan moeten worden. Het kabinet heeft het TOA-krediet in het leven geroepen om ondernemers ademruimte te geven gedurende deze periode.

Lees ook: 7,6 miljard aan uitbreiding steun- en herstelpakket: dit zijn de regelingen

TOA-krediet

Het TOA-krediet is een nieuw kredietinstrument dat achtergesteld vermogen gaat verstrekken en zo bijdraagt aan het buffervermogen voor het mkb. De opgave zal zijn om te voorkomen dat ongezonde bedrijven met te grote kredietrisico’s hiervoor in aanmerking komen. Dit wordt meegenomen in de uitwerking. In elk geval zal de kredietfaciliteit zodanig worden vormgegeven dat alleen bedrijven in aanmerking komen die met een WHOA-akkoord financieel gezond worden en voldoende levensvatbare bedrijfsactiviteiten ontplooien.

Alleen Qredits vanaf 1 juni. Kredietunies kijken toe ?

“Kredietaanvragen worden door een onafhankelijke kredietverstrekker beoordeeld”, zo stelt de overheid. Als je kiest voor 1 uitvoerder zou je dat wel onafhankelijk kunnen noemen, maar het geeft ook gelijk een ongewenst kredietfundingsmonopolie aan. De uitvoering van het TOA-krediet wordt dus alleen door de overheid belegd bij Qredits ” omdat het gaat om gemiddelde bedragen tussen €75.000 tot €00.000, met een middellange looptijd (tot ongeveer 10 jaar) en een lagere rente dan marktconform”. Wrang als je als ondernemers elkaar moet financieren met eigen geld en anderen dit tegen gunstige voorwaarden kunnen lenen van de Staat. Wrang als je ziet dat de geschetste kredieten uitstekend passen in het huidige aanbod van de Kredietunies.

Ongelijkheid in the making….?

Het kabinet maakt € 200 miljoen vrij. Vanaf 1 juni kunnen ondernemers ook bij Qredits aankloppen zeggen we dan maar….

Mag ik van kredietunies vernemen? Of van Mona Keijzer….