Na twee jaar van daling stijgen de faillissementen wereldwijd in 2022 met 15 procent. In Nederland is dat zelfs 34 procent. In absolute getallen gaat het in Nederland van 1790 in 2021 naar 2400 in 2022.

Grootste toename van faillissementen in 20 jaar" – Made in

Dit blijkt uit onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes en Allianz. Door de steunpakketten van de overheid bereikte het aantal faillissementen in de coronacrisis een historisch laagtepunt. Aan die situatie komt nu volgens Euler Hermes stapsgewijs een eind.

Reeds eerder meldden we in het nieuws van VSK dat de CBS-cijfers vaak een vertekend beeld geven van de werkelijkheid en te positief worden uitgelegd. De cijfers en constateringen van Euler Hermes onderschrijven onze praktijk-observatie.

Bepaalde sectoren lopen meer risico lopen dan anderen. Zoomen we in op sectoren dan is te verwachten dat groothandels zwaardere tijden tegemoet gaan. Met de huidige stijging van de energieprijzen is het overigens ook opletten geblazen in de energiesector. Verder zijn risicofactoren de verstoring van de toeleveringsketens, het wel of niet doorzetten van de inflatie, en het tekort aan personeel. Het is de vraag in welke mate bedrijven in staat zijn hogere kosten door te berekenen aan hun klanten. In veel sectoren kan dat niet vanuit concurrentie-oogpunt.

Zombiebedrijven

Johan Geeroms van Euler Hermes wijst op zogenoemde zombiebedrijven: “Al jarenlang is er een kwalijke trend gaande dat ongezonde bedrijven door ‘gratis geld’, dankzij de extreem lage rente en de opkoopprogramma’s van de centrale banken, in leven worden gehouden. Daar kwam nog eens de coronasteun van de overheid bovenop. Nu die steun gaat wegvallen, zal een deel van die zombiebedrijven alsnog over de kop gaan.”

Volgens Geeroms doet Nederland het bovengemiddeld goed. Het gemiddeld aantal faillissementen in de EU-landen begon medio vorig jaar weer te stijgen, terwijl het aantal hier verder afnam. “Ruw gezegd komt dat door twee factoren: het zeer effectieve steunpakket van de overheid en de flexibiliteit van het Nederlandse bedrijfsleven. Nederlandse ondernemers hebben goed ingespeeld op de veranderde omstandigheden.”

Bron: Accountant