FEIT: Nederland telt ongeveer 1,1 miljoen voltijd ZZP-ers.

FEIT: Ruim 1 op de 10 zzp-ondernemers (12 procent) overweegt sterk het aanvragen van financiering om na het stoppen van de coronasteun (TOZO, TVL, TONK) financieel gezond te blijven. Dat blijkt uit onderzoek onder 551 Nederlandse zzp-ondernemers, uitgevoerd door Tellow. Opvallend genoeg denkt een grote groep zelfstandigen voor een lening bij de bank,terecht te kunnen, terwijl banken normaal gesproken zeer terughoudend zijn om kleinere kredieten aan zelfstandigen te verstrekken en je beter richting een non bancaire financier kan gaan.

Hoeveel zzp'ers zijn er in Nederland? - ikwordzzper.nl

Hoewel ruim een derde (35 procent) van de groep respondenten neigt naar het aanvragen van een bancaire lening, zijn ook de non bancaire financieringsvormen in opkomst onder zelfstandigen. Bijna een kwart (23 procent) van de ondervraagden denkt na over het afsluiten van een non bancaire lening zoals microkredieten of direct lending. Daarnaast staat een gelijk percentage van de zelfstandigen open voor factoring of factuur-financiering. Werk aan de winkel dus voor de kredietunies in Nederland!!

Geld uit privérekening in onderneming investeren

Eerder dit jaar bleek dat ruim 40 procent van de zzp-ondernemers persoonlijk spaargeld heeft moeten opnemen gedurende de coronacrisis.

Dat zijn er dus meer dan 650.000 ondernemers die aan het interen zijn! Beseft de Regering dat wel ten volle !?

Uit onderzoek blijkt nu dat zelfstandigen na het stoppen van de steunmaatregelen per 1 oktober nog steeds bereid zijn om hun persoonlijke buffers aan te spreken. Maar liefst 44 procent van de ondervraagden overweegt geld van hun privérekening in de onderneming te investeren om zo schulden en betalingsachterstanden op te vangen.

Alternatieve manieren om het gat op te vullen

Volgens Thomas Vles, ceo van Tellow, voelen zzp-ondernemers zich gedwongen om hun financiële gezondheid te redden met alternatieve financieringsvormen: ,,Veel zzp-ondernemers vinden dat er onvoldoende financiële steun was vanuit de overheid. Hun betalingsachterstanden zijn de laatste maanden alleen maar gegroeid. Zzp-ondernemers zoeken nu naar alternatieve manieren om dit gat op te gaan vullen, ook als dit betekent dat zij all-in moeten met hun persoonlijke spaargeld.”

Onderzoek al gedaan, leningen reeds aangevraagd

Niet alleen de buffers slinken, maar ook schulden en betalingsachterstanden blijven de eenpitters in de weg staan. Hoewel driekwart van de ondervraagden geen schulden had voor de coronacrisis, geeft 14 procent nu aan dat het ze zonder lening niet gaat lukken om de in de pandemie opgebouwde schulden af te lossen.

Zij geven aan ook al onderzoek te hebben gedaan of zelfs al een lening te hebben aangevraagd. ,,Door hun krappe financiële situatie ziet een significante groep zzp-ondernemers geld lenen als enige uitweg om financieel gezond te blijven. We verwachten dat die groep na 1 oktober nog groter wordt”, aldus Vles.

Voor ons als Kredietunies wederom een teken dat het CBS teveel haar onderzoeken richt op de bedrijven vanaf 5 werknemers en daarmee het feit ontkent dat de coronacrisis wel degelijk enorme aantallen slachtoffers heeft gemaakt.

Bron: de Ondernemer