Het lijkt op een sigaar uit eigen doos en is ook niet uit te leggen. Ook niet door Mona Keijzer, maar dat zag ze wellicht al aankomen…

Ondernemersorganisaties uitten namelijk hun zorgen over de lastenverzwaring voor het bedrijfsleven het komende jaar met beperking van de verliesverrekening binnen de vpb en het hogere tarief ervan. U leest het goed.

‘Dat is niet verstandig in een tijd waarin ondernemers grote investeringen moeten doen in duurzaamheid en andere belangrijke opgaven.’

Coronasteun terugbetalen? - FM.nl - Financieel Management, hét platform in  finance met praktijkinformatie, visie & trends

De energierekening wordt verlaagd voor burgers en bedrijven, zo is de uitkomst van het debat vorige week in de Tweede Kamer naar aanleiding van de Miljoenennota. Daar wordt 500 miljoen euro extra voor vrijgemaakt. Daar gebruikt de regering de door de EU afgeschoten Baangerelateerde Investeringskosten voor. De verhoging van de zorgpremie om zorgsalarissen te betalen wordt minder fors op verzoek van de Kamer en dat wordt betaald door de vennootschapsbelasting (vpb) te verhogen. Alles wordt dus betaald door het bedrijfsleven? Ook de zorgsalarissen?

Lastenverzwaring bedrijven

MKB Nederland en VNO-NCW wijzen erop dat vooral mkb-ers de dupe zijn van de lastenverzwaring van dit pakket. Die bedroeg al 1,2 miljard euro vóór de verhoging van de vpb van 25 procent naar 25,8 procent. Dat lag onder meer aan een nieuwe beperking van verliesverrekening, waarbij vooraf betaalde dividendbelasting alleen nog maar te verrekenen is met te betalen vbp. Er is geen teruggaaf meer.

‘Het is goed dat het demissionaire kabinet de energielasten verlaagt vanwege de hoge energieprijzen. Wij hebben ons daar steeds hard voor gemaakt,’ zeggen de ondernemersorganisaties in een reactie. ‘Tegelijkertijd zorgt het hele pakket wel weer voor stevige lastenverzwaringen voor bedrijven en dat is niet verstandig.’ Kortom: hier krijg je wat kleins en daar laat je wat groots…?

Interen op eigen vermogen

In het FD waarschuwt VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen ervoor dat de rekening niet te veel bij het bedrijfsleven wordt neergelegd. Volgens haar is het idee dat leeft dat dit de prijs voor coronasteun moet zijn onjuist. Het grootste deel van de steun bestaat uit uitgestelde belastingbetalingen en dat bedrag komt alsnog terug. Van de rest, zoals de loonsteun, is niet eens zoveel bij het bedrijfsleven terechtgekomen, stelt de voorzitter. ‘Sterker nog, het overgrote deel heeft ingeteerd op het eigen vermogen.’

Als je dat leest dan vraag je je af waarom de regering dan sowieso de uiteindelijke lastenverzwaring bij het bedrijfsleven neerlegt. Als het coronasteunpakket alleen maar belastinguitstel is geweest en een beetje loonsteun, hoe gaan de mkb-ers dat dan terugverdienen en terugbetalen? Want ze hadden toch een bedrijfsstilstand tijdens de lockdown?

Fiscaal zigzagbeleid

In een persbericht laken de ondernemersorganisaties de verhoging van de vbp:

‘Het is voor 80 procent mkb- en familiebedrijven die hierdoor worden geraakt,’ aldus MKB Nederland en VNO-NCW. Ook zorgt deze verhoging ervoor dat Nederland internationaal nog verder afzakt qua aantrekkelijkheid van het fiscale vestigingsklimaat, schrijven de twee organisaties. ‘Dat is zorgelijk. Nederland staat momenteel op plek 26 van de 38, waarbij de eerste plaats is voor het land met het laagste tarief voor de winstbelasting. Nog niet lang geleden stond ons land nog op plek 20. Door de nieuwe maatregel zal Nederland verder zakken. Ook is sprake van fiscaal zigzagbeleid, terwijl ondernemers juist zekerheid en stabiliteit nodig hebben.’

Dus na een zigzagbeleid aangaande de coronamaatregelen, komt er nu ook een fiscaal zigzagbeleid. Gefeliciteerd MKB!

Bron: CM