Eind vorige week is de helpdesk van ons platform MijnKredietunie.nl overgedragen aan een team van drie mensen binnen de V.S.K.. (i.c. C.K.U.) . Het team bestaat uit Anne-Marie van der Lee (directeur), Akbal Mohamed (ICT) en H.J. Folkers (Bestuur). Een groot deel van deze nieuwe helpdesk is dan ook ‘digitaal’ overgedragen aan de VSK. In hierna separaat nog te versturen bijlages vinden jullie alle nieuwe handleidingen die het merendeel van de dagelijkse vragen zou moeten kunnen tackelen.
Wij weten inmiddels dat het systeem erg complex kan zijn, zeker bij ‘niet standaard’ verzoeken/vragen. Wij zullen trachten de komende maanden direct ter beschikking te staan om vragen te beantwoorden.

Indien een kredietunie het dan nog nodig vindt om een (digitale) sessie te plannen om bepaalde onderdelen van de gebruikershandleiding toe te lichten, dan verzoek ik jullie- s.v.p. tijdens kantooruren- contact op te nemen met de nieuwe helpdesk:

Anne-Marie van der Lee (06-50276758) of Henk Folkers (06-14347172) om e.e.a. in te plannen.

We drukken jullie op het hart om de handleidingen goed te lezen en bij eventuele vragen dit ook schriftelijk te doen en de “case” te onderbouwen, zodat een Q&A database kan worden opgebouwd om het systeem verder te voorzien van eventuele specifieke gebruikershandleidingen

Tijdlijn:

1. Overdracht primaire helpdesk naar de VSK.

Wij vernemen graag de emailadressen, namen en 06-nummers van de functionarissen die zich binnen jullie kredietunie bezighouden met het invullen van de gegevens en de verdere afhandeling. Dat vergemakkelijkt de communicatie in de toekomst. Stuur deze gegevens op naar: info@samenwerkendekredietunies.nl met in de cc. henkfolkers@hotmail.com


2. Probeer zoveel mogelijk zelf te doen. Vanaf vandaag nemen we de (VSK-) helpdesk dan ook over. Alle mails en telefonische verzoeken richting de overdragende helpdesk (en dus ook richting Sjoerd) worden dan ook verwezen naar ons.

3. Het financiële gedeelte van MijnKredietunie en de Stichting Derden Gelden is complex gebleken in het verleden. Hiervoor leggen we binnenkort de laatste hand aan een betere en meer uitgebreide handleiding.

4. De komende weken zorgen wij ook samen intern voor een overdracht en dit moet uiterlijk einde augustus zijn gebeurd. Deze tijd hebben we nodig om alles goed vast te leggen en de VSK nu vanuit de oude situatie met een schone lei te laten beginnen. Uiteraard worden we bij lopende zaken tot die tijd nog op de achtergrond ondersteund door het oude team.

Voor jullie betekent dit een nieuwe werkwijze:
1. Kredietunies nemen contact op met het bovenvermelde VSK-team (via telefoon en email) voor alle vragen en hulp betreffende MijnKredietunie.

2. Dit VSK-team fungeert als primaire contact voor alle kredietunies.

3. Dit betekent dat de Kredietunies geen rechtstreeks contact meer hebben met het oude team.

4. VSK zorgt ervoor dat alle hulpvragen direct worden beantwoord

5. De VSK helpdesk schakelt pas derden in indien:
– Het hulpvragen zijn die niet te beantwoorden zijn met de huidige handleidingen
– Het vragen zijn betreffende de financiële afwikkeling
– het IT / technische vragen zijn betreffende MijnKredietunie

Bovenstaande vragen kunnen worden gesteld via info@samenwerkendekredietunies.nl Vragen die binnenkomen worden binnen 2 werkdagen beantwoord of indien spoed kan er contact worden opgenomen met de helpdesk.

Indien er zaken moeten worden aangepast voor een specifieke kredietunie aan MijnKredietunie op technisch vlak, dan worden de (meer-) kosten vooraf kenbaar gemaakt en voorgelegd aan de desbetreffende kredietunie (net als huidige situatie). uren voor in rekening brengen.

Bovenstaande betekent dat we nu alle bevoegdheden hebben om de complete backoffice te beheren. Deze zal bestaan uit alle backoffice werkzaamheden excl. de financiële afwikkeling van MijnKredietunie en de Stichting Derdengelden.

Let op: vanwege de werking van MijnKredietunie (backoffice verdeling in rollen) zijn de handleidingen van de respectievelijke rollen die het bestuur van een kredietunie kent heel belangrijk om door te nemen. Om vragen te kunnen beantwoorden, vermeld dan altijd de rol. Het gaat hierbij om de volgende gebruikershandleidingen:

– Admin
– Bestuur
– Kredietcommissie
– Beoordelaar
– Mentor
– Kredietgever
– Kredietnemer

Tot zover. Meer Nieuws volgt