MKB-ers verzekeren zich voor risico’s die je niet kunt of wilt lopen. Als VSK verlenen we bedrijfsfinancieringen en ook bij deze financieringen dienen we rekening te houden met/toe te zien op een goed dekkend schadeverzekeringspakket voor het bedrijf.

Onderzoek door MoneyView laat zien dat voorwaarden van polissen voor het mkb flink van elkaar kunnen verschillen.

Werkgever verzekerd voor bedrijfsongeval? Wat vergoed?

MoneyView: “Bij de meeste verzekeraars moet je uiterlijk binnen een half jaar na het versturen van de onbetaald gebleven factuur het probleem melden, wil je een beroep kunnen doen op incassorechtsbijstand. Een kwart van de verzekeraars geeft alleen incassorechtsbijstand als het gaat om een vordering van meer dan 250 euro. Een kleiner deel van de verzekeraars, ongeveer 17%, brengt bovendien een eigen risico in rekening. Dit varieert van 300 euro tot 10% van de gemaakte kosten.”

Verschillen

Dergelijke verschillen zijn er ook op andere dekkingsgebieden. Zo zijn bij 9% van de verzekeraars geld en waardepapieren uitgesloten van dekking en hanteren andere verzekeraars verschillende maximale vergoedingen. Het verzekerde bedrag bij inductieschade door blikseminslag is bij een kwart van de verzekeraars beperkt tot maximaal 25% van het verzekerd bedrag. Meer hierover is te lezen in de Special Edition Zakelijke schadeverzekeringen voor het mkb.

Vijf sterren

MoneyView heeft ook de jaarlijkse ProductRating bekendgemaakt. Bij het bepalen van de ProductRating Voorwaarden voor zakelijke verzekeringen is een mkb-bedrijf in de zakelijke dienstverlening als uitgangspunt genomen.

  • Vijf sterren voor voorwaarden Aansprakelijkheid voor bedrijven (mkb): Interpolis Aansprakelijkheid
  • Vijf sterren voor voorwaarden Rechtsbijstand voor bedrijven (mkb): Nationale-Nederlanden Rechtsbijstand Bedrijven en Univé Rechtshulp Verzekering Bedrijven mkb
  • Vijf sterren voor voorwaarden Inventaris en Goederen (mkb): ASR Inventaris en goederen
  • Vijf sterren voor voorwaarden Gebouwenverzekering (mkb): Interpolis Gebouwenverzekering

Bron: InFinance