Aanstaande donderdagmiddag houdt de VSK weer haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering !

Het wordt een bijzondere en extra druk bezochte bijeenkomst!
Een belangrijk extra agendapunt zal namelijk zijn de incorporatie van de leden van de VKN, die zich als belangenvereniging op 24 juni jongstleden heeft ontbonden.

Hun leden zullen zich aansluiten bij de VSK! 

Kredietunies:

Deze aansluiting maakt ons als samengevoegde en enig in Nederland opererende kredietuniebelangenvereniging daarmee in de toekomst nog sterker in het behartigen van de belangen van de kredietunies en haar aangesloten individuele leden. Naar verwachting zullen vele voormalige VKN kredietunies dan ook aanwezig zijn op deze historische bijeenkomst.

Het is daarenboven de bedoeling dat de naam van VSK statutair veranderd zal worden om de toekomstige samenwerking ook langs die weg te onderschrijven en wereldkundig te maken. De nieuwe naam zal op de vergadering gepresenteerd worden.

De bestuurders van de VKN ( waaronder de schrijver dezes, Henk Folkers) zullen als extra bestuurders benoemd wordenHet huidige bestuur van de VSK ondersteunt deze benoeming unaniem.  Beide zaken zulllen uiteraard alleen met goedkeuring van de aanwezige leden plaatsvinden, inclusief de nu reeds aangemelde en stemgerechtigde voormalige VKN kredietunies.

Al met al: Een verdere stap in het verder uitrollen en implementeren van ons kredietuniegedachtengoed!

Deze middag zal afgerond worden met een interessante presentatie van Ronald Kleverlaan, voorzitter van de SMF.

Ronald Kleverlaan: Garantieregelingen verlengd in 2021;  Ondernemingsfinanciering: een vak apart; 40% mkb zoekt financiering, veelal  voor digitalisering - De Kredietunie
Ronald Kleverlaan

Komt dus allen!

U kunt zich als Kredietunie of Pers nog aanmelden via deze site of bel Henk Folkers: 06-14347172