De wereldwijde non bancaire sector heeft zowel in 2019 als in 2020 een gezonde groei doorgemaakt! Zo blijkt uit een gedegen rapport over onze branche.

Partners - European Centre for Alternative Finance - Universiteit Utrecht

Het rapport geeft aan dat we als branche een sterkt ondersteunende rol hebben gespeeld in het vinden van financieringsoplossingen voor het mkb tijdens de uitdagingen die zich met de COVID-19-uitbraak hebben voorgedaan. In dit opzicht zien we ruimschoots bewijs van flexibele en creatieve reacties van spelers uit onze industrie. Van zowel de uitdagingen als van kansen die zich de afgelopen twee jaar hebben voorgedaan.

Daarnaast belicht het rapport de unieke omstandigheden en ontwikkelingen die zijn waargenomen in verschillende landen. Ze verschillen aanzienlijk in termen van hun internationale blootstelling, evolutie van de regelgeving, zakelijke modelsamenstellingen, mate van betrokkenheid van institutionele versus particuliere financiers, en de mate waarin de actoren hielpen de financiële inclusie te verbeteren.

Ondanks deze verschillen laat het rapport ook zien dat de ontwikkeling van alternatieve financiering wordt ondersteund door gunstige macro-omgevingen die worden gekenmerkt door hogere niveaus van economische ontwikkeling, toereikendheid van de regelgeving voor alternatieve financieringsmodellen en vergroting van het algemene maatschappelijk vertrouwen.
Veel markten bevinden zich nog in de vroege stadia van de ontwikkeling van de industrie en onderhandelen nog steeds over hun plaats in een bredere economische context ten opzichte van traditionele spelers, regelgevers en potentiële gebruikers van de platforms.
Het lijkt erop dat de gedocumenteerde feiten en cijfers de geboorteweeën en zegeningen van een nieuwe industrie zijn en dat ze zelfs deel uitmaken van een tijdelijke ontwikkeling die kan helpen om een oude financiele branche verder te “democratiseren”

Conclusies

De wijziging van wet- en regelgeving (Regulatory risks) is wereldwijd voor alle non-bancaire financiers de grootste bedreiging. Navraag leert dat 44% van de platforms van mening zijn dat een wijziging in de regelgeving het meest relevante risico is, Gevolgd door klantfraude (29%) en inbreuken op de cyberbeveiliging (25%).

Non bancaire aanbieders hebben de achterliggende 2 jaar veel geld opgehaald voor bedrijven en iets meer dan 85% van alle alternatieve financieringsvolumes worden dan ook toegeschreven aan mkb-financiering.

Institutionele financiering speelt een belangrijke rol in het functioneren van de non bancaire financiers

Gebaseerd op de gegevens uit het rapport blijkt dat in 2019 ongeveer $ 28,5 miljard van het marktvolume werd gefinancierd door institutionele beleggers, goed voor 16% van het totale wereldwijde volume voor dat jaar. In 2020 was dit gegroeid naar ongeveer $ 43,6 miljard van het marktvolume. Institutionele beleggers, die 42% van het totale wereldwijde volume vertegenwoordigden. Dit vertegenwoordigt een groei van 53% op jaarbasis in het volume van institutionele financiering.

Lees hieronder het uitgebreide rapport:

https://www.jbs.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2021/06/ccaf-2021-06-report-2nd-global-alternative-finance-benchmarking-study-report.pdf