Onderzoek van Panteia liet enkele jaren geleden al zien dat failliete ondernemers de samenleving elk jaar zo’n € 4,9 miljard kosten. Alleen al aan uitkeringen als direct gevolg van de gestopte ondernemers is de overheid jaarlijks € 1,5 miljard kwijt. Weliswaar is heeft de economie door de corona klappen opgelopen, maar uit de enorme omvang van deze cijfers blijkt dat op dit vlak enorme winst te behalen valt. Veel van die gevallen zijn namelijk gemakkelijk te voorkomen door betere voorbereiding en ondersteuning op maat. Een kredietunie kan uitkeringsgerechtigden met de ambitie en eigenschappen om zelfstandig te ondernemen een kansrijke manier om uit de bijstand te komen bieden door kredietverlening en ze te begeleiden naar ondernemerschap, niet naar een baan.

Investeren in eigen ontwikkeling

Jaarlijks stoppen ruim 60.000 ondernemers om uiteenlopende redenen met hun bedrijf. Door corona is dit aantal alleen maar toegenomen.Voor veel van deze gestopte ondernemers blijkt de stap vanuit de bijstand direct naar een fulltime baan te groot. 18% krijgt zelfs een jaar na beëindiging van de onderneming nog steeds een uitkering. Gemeenten en UWV zijn altijd op zoek naar manieren om uitkerings-gerechtigden aan het werk te krijgen, maar kijken nog niet creatief genoeg naar het ondernemerschap als veelbelovend re-integratie-instrument. Terwijl het gaat om uitkeringsgerechtigden die mogelijkheden zoeken om op eigen kracht in een inkomen te voorzien en een groeiend deel daarvan wil hun talent gebruiken om te laten zien dat werken veel leuker wordt als je het (deels) in netwerken organiseert. Mensen die nog steeds willen investeren in hun eigen ontwikkeling om nu en in de toekomst betekenisvol te werken.

Re-integratietrajecten bij kredietunies

Voor startende ondernemers is het vaak een enorm probleem om de financiering rond te krijgen. Gemeenten moeten ook op zoek naar alternatieve regelingen om hen van een startkapitaal te voorzien. Veel pogingen stranden daarom al in de eerste fase. Kredietunies kunnen een belangrijke rol spelen in dit hiaat, door solidariteit te bieden tussen geldgevers en kredietnemers. Zij zorgen, naast individuele coaching op het gebied van management en ondernemerschap, ook voor de financiering van werkkapitaal en voor investeringen in productiemiddelen. Hierin kunnen we samen optrekken met het verbinden van kwetsbare ondernemers aan een kredietunie, andere instanties en de gemeente. Uiteindelijk ontstaat er dan een win-win-win situatie voor gemeenten, re-integratiebureaus en kwetsbare ondernemers.

Werken in Netwerken (WIN)

Een mooi voorbeeld van een mogelijkheid om als ondernemer bewust gemaakt te worden en gecoacht te worden is Werken in Netwerken. Wat in 2011 begon met een idee over cultureel ondernemen van Irmgard Bomers is inmiddels organisch ontwikkeld tot een nieuwe ondernemende manier van werk organiseren. Dit heeft tot nu toe geresulteerd in een definitie van werk en een universeel WIN Werk(t)plaatje (een lifehack) met een win–win–win aanpak voor iedereen die betekenisvol wil werken. Steeds meer werk krijgt immers een tijdelijk karakter, omdat ontwikkelingen simpelweg te snel gaan. Hierdoor ontstaat in de praktijk een andere manier van werk organiseren (in netwerken), naast alle andere vormen. 

In 2016 heeft WIN de NSvP Challengeprijs Innovatief in Werk gewonnen en met het prijzengeld ervaring opgedaan met een project voor jonge starters op de arbeidsmarkt.

Tot op heden hebben via WIN zo’n 2.000 werkenden met elkaar de proeftuin voor de toekomst van werk gevormd en ontdekt hoe je (werk)patronen kunt doorbreken. De uitkomst hiervan delen ze graag met iedereen die betekenisvol wil werken en een bijdrage wil leveren aan een toekomst waarin werk is voor iedereen die wil werken. In loondienst, als zelfstandig professional, als vrijwilliger of een combinatie van deze smaken.

Wil je meer weten ? Zie ook: https://werkeninnetwerken.nl/

Meer kans

De integrale win-win-win aanpak van WIN die hieruit in de praktijk is ontstaan, kan door iedereen worden gebruikt voor zelfontwikkeling of om op wijk- of organisatieniveau projecten te starten die de zelfredzaamheid op de arbeidsmarkt blijvend vergroot. Met het re-integratie traject “Maak je eigen Werk” vanuit Amsterdam Zuidoost, dat recentelijk is afgerond, laten ze bijvoorbeeld zien hoe een integrale win-win-win aanpak met private en publieke partners (WPI) in de praktijk werkt voor een groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het klimmen op de participatieladder naar vrijwilligerswerk, een baan of ondernemend participeren is het resultaat van deze groeps- en individuele begeleiding.

Deze beschikbare coaching en het delen van kennis, ervaring en netwerken vergroot de kans op een succesvolle aanvraag voor financiering bij een kredietunie. De extra faciliteiten die door WIN aangeboden worden kunnen voor de re-integrerende ondernemer dan ook gebruikt worden als methode om de uiteindelijke slagingskans voor het bedrijf te vergroten.

Afbeelding

Voor meer informatie over dit onderwerp en eventuele ondersteuning vanuit WIN:

Neem contact op met Elisabeth Werter: elisabeth@werkeninnetwerken.nl of  tel: 0638653052

WIN - Werken in netwerken

Elisabeth Werter is tevens voorzitter van de Kredietunie voor Vrouwen: SheCredit

SheCredit wil vrouwelijke MKB-er helpen met het juiste krediet | Afro  Magazine