Kamerleden Stoffer (SGP) en Amhaouch (CDA) hebben aan demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vragen gesteld over administratieve lasten rondom de NOW-steunmaatregelen en het verlichten hiervan.

Op 2 juni debatteerde de Kamer over het economisch steunpakket. In dit debat kwamen de verschillende maatregelen waar een accountant mee te maken heeft aan bod. Ook de NOW en de voorstellen die de minister doet om de administratieve lasten te verlichten, werden kritisch tegen het licht gehouden.

Kamerlid Chris Stoffer (SGP) reageerde op de brief van de minister, waarin deze zes voorstellen doet voor administratieve lastenverlichting voor de NOW. Hij vroeg om een schriftelijk overzicht van alle  voorstellen die op tafel lagen om de administratieve lasten voor de NOW te verlichten en wil daarbij de argumenten van de minister weten, waarom die voorstellen niet worden overgenomen. Kamerlid Mustafa Amhaouch (CDA) wil daarnaast weten waarom de uitgebreide derdenverklaring nog altijd vereist is bij de NOW-verantwoording, in plaats van een zogenoemde ‘zuivere’ derdenverklaring.

Koolmees is er echter van overtuigd dat het voorstel om tot 40 duizend euro geen verklaring te hoeven overleggen uiteindelijk meer verlichting geeft qua administratieve lasten, dan een zuivere derdenverklaring. “Omdat daarmee een groot deel, met name van de mkb-ondernemers, wordt vrijgesteld van een verklaring. Ik ben ervan overtuigd dat dat ook meer dan een zuivere derdenverklaring helpt bij administratieve lastenverlichting en bij het bestrijden van de kosten die ondernemers moeten maken voor de steunpakketten”, aldus Koolmees.

Harmonisering

Amhaouch vroeg verder waarom het niet mogelijk was een “harmoniseringsslag” te maken, door de vereisten tussen de NOW en de TVL op het gebied van de derdenverklaring gelijk te trekken. Koolmees antwoordde daarop dat bij de TVL 1 en de TVL 2 de grens 90 duizend euro was en een accountantsverklaring vanaf een drempel van 125 duizend euro subsidie. “Dat was er de verklaring voor dat die twee uit elkaar liepen. Nu het bedrag naar 600 duizend euro gaat in de TVL die nu wordt aangekondigd, zal daar ook een accountantsverklaring moeten worden overlegd. En dus is het handig om dat af te stemmen met elkaar. Als we daar meer over weten, gaan we uw Kamer daarover nader informeren.”

Amhaouch bleef echter hameren op een eenvoudige derdenverklaring onder de 125 duizend euro. “[…] Ik heb begrepen dat het opstellen van een normale derdenverklaring twintig tot dertig uur werk is, en een eenvoudige derdenverklaring maar vijf uur. Dan heb je het over het vierogenprincipe. We moeten dus niet in één keer hele grote risico’s gaan nemen. Maar we verwachten wel dat hier even goed naar wordt gekeken, want in deze fase zit niemand hierop te wachten; noch bij het UWV, noch op het accountantskantoor, noch bij de ondernemers.”

Motie

Het CDA Kamerlid diende aan het einde van het debat ook een motie in over de eenvoudige derdenverklaring. Hierin roept hij samen met Kamerlid Palland, ook van het CDA, de regering op te kijken of de administratieve lasten van de NOW verder kunnen worden verminderd door deze in lijn te brengen met die van andere regelingen. Bijvoorbeeld in situaties waarin met een eenvoudige derdenverklaring zou kunnen worden volstaan, met een proportioneel risicobeheer. Dinsdag 8 juni zijn de stemmingen over de moties gepland.

Bonussen

Er werd in de Kamer veel gesproken over de ophef rondom Booking.com, dat onlangs besloot 28 miljoen euro aan bonussen uit te keren aan de top van het bedrijf, terwijl het 100 miljoen euro aan coronasteun ontving, waarvan 65 miljoen euro van de Nederlandse Staat. Koolmees zegt teleurgesteld te zijn in het bedrijf, maar geen mogelijkheid te zien om het geld terug te vorderen. Hij heeft wel aangekondigd in gesprek te gaan met het bedrijf.

In een brief heeft Koolmees voorgesteld om in NOW4 een aanvullende voorwaarde op te nemen met betrekking tot het uitkeren van bonussen en dividend. De NBA heeft bij Koolmees eerder aan de bel getrokken dat de huidige manier van controle voor bonussen een arbeidsintensieve controle vereist, wanneer het gaat om dividenden en bonussen. En ook dat de controlewerkzaamheden soms zeer complex en deels onuitvoerbaar zijn.

Bron: Accountant

Het ministerie van SZW heeft vooralsnog aangegeven geen aanpassingen in de uitvoerbaarheid door te voeren.