Accountants en ondernemers reageren positief op het versoepelen van de NOW-controle. Beroepsorganisaties van accountants zien echter nog onbenutte kansen.

Demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kondigde deze week aan dat er nieuwe controleregels gaan geleden voor NOW-subsidies die sinds oktober zijn uitgekeerd. Koolmees heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij een “aanzienlijke daling” verwacht in de controlekosten voor de gemiddelde ondernemer.

Ondernemersorganisaties en accountantsorganisaties laten aan het Financieele Dagblad blij te zijn dat er stappen worden genomen. Vooral kleine mkb-bedrijven die minder dan 40 duizend euro aan steun ontvangen profiteren van de wijzigingen, omdat zij geen bewijs meer hoeven te overleggen. Naar schatting scheelt dit in totaal 165 miljoen euro aan accountantskosten. Minder strenge eisen zorgen ook voor een kwart lagere controlekosten voor werkmaatschappijen binnen grote concerns.

De NBA zette de afgelopen tijd al in op een efficiëntere NOW-toetsing in gesprekken met SZW. De beroepsorganisatie ziet nu dat er “mooie stappen gemaakt lijken te worden” voor een deel van het mkb en zegt dat “ontzettend toe te juichen”. De NBA is echter wel van mening dat er nog kansen onbenut blijven. “Zo zien wij bijna geen lastenverlichtingsvoorstellen gedaan voor NOW 1 en 2. De NOW-regeling is een regeling die primair bedoeld is om werknemers in dienst te houden en deze werknemers inkomenszekerheid te geven. Het is dan ook belangrijk dat de kosten van de accountantsproducten en de complexiteit van de regeling dit niet in de weg staat, waardoor werkgevers waarvoor de regeling beoogd was er uiteindelijk toch geen gebruik van kunnen maken, met alle gevolgen voor hun werknemers van dien”, aldus de NBA.

Een van de voorstellen van de NBA die nog niet door SZW zijn overgenomen is om alle losse NOW-steunmaatregelen samen te voegen. “De opdrachten aan accountants en deskundige derden zouden dan zo ingericht moeten worden dat zij desgewenst kunnen worden uitgevoerd als één overkoepelende opdracht in plaats van één separate opdracht per tranche. Door één controle voor de hele periode uit te voeren in plaats van zes losse controles (of misschien nog meer) kunnen de kosten voor ondernemers naar verwachting flink beperkt worden. Ook constateren wij nog een aantal uitvoeringsproblemen die impact hebben op werkgevers en accountants.”

Daarnaast adresseren de voorstellen van Koolmees niet dat de controlewerkzaamheden soms zeer complex en deels onuitvoerbaar zijn. “Dit kan leiden tot omvangrijke werkzaamheden en mogelijk zelfs tot praktisch (nagenoeg) onuitvoerbare situaties. De uitvoerbaarheid heeft natuurlijk impact op de werkgevers en accountants”, aldus de NBA.

Bron: Accountant