Je zal kredietunie zijn en een beginnend kappersbedrijf hebben gefinancierd en met de kapper moeten aanzien dat de overheid de duidelijk aantoonbare lockdownschade niet of niet volledig “ruimhartig” vergoed….

Kappers hebben in de drie lockdowns die Nederland tijdens de coronapandemie heeft gekend namelijk zo’n €900 miljoen schade geleden. Daarvan hebben ze maar een kwart, zo’n €225 miljoen, aan compensatie gekregen in de vorm van coronasteun.

De rest hebben de kappers zelf op moeten brengen!

Dat blijkt uit berekeningen van brancheorganisatie ANKO, die stelt dat de “ruimhartige steun” door het vorige kabinet niet is nagekomen. “Dit slaat een hele diepe wond die voorlopig niet zal genezen, tenzij het kabinet in actie komt”, aldus ANKO-voorzitter Maurice Crusio.

Er werken ongeveer 45.000 kappers in 30.000 vestigingen in Nederland en deze kappers hebben hun eigen spaar- en pensioenpotten moeten aanspreken om het hoofd boven water te houden. Ze hebben daarnaast geld geleend en (belasting-) betalingen uitgesteld, geeft Crusio aan. “De marges in onze branche zijn klein en het duurt dan ook nog vele jaren voordat die potjes weer gevuld zijn, als dat überhaupt lukt.” De ANKO-voorzitter ziet de toekomst zonder “echte steun van de overheid” somber in.

KoninklijkeANKO - De ANKO is bezig met de voorbereidingen voor de  heropening van de branche. https://www.anko.nl/actueel/hygieneprotocol-ter-voorbereiding-heropening-kappers  | Facebook
Kappers zijn dichtbij……..De Afgrond?

De rekensom leert dat er €675 miljoen niet vergoed is. Dit is €22.000 per kappersbedrijf!

Berekening zit in de weg?

De sector heeft veel last van de wijze waarop de steun berekend wordt. Zo is december voor kappers een bijzonder drukke maand, waarin het grootste deel van de omzet in het vierde kwartaal valt. Maar omdat de lockdown slechts deels in deze maand viel, komen veel kappers niet aan het vereiste omzetverlies van 20 procent of 30 procent in het kwartaal waarover de steun wordt verleend, geeft de ANKO aan. Eind 2020 was er een vergelijkbaar probleem, maar de regeling werd niet aangepast. We waren kennelijk druk bezig elders brandjes te blussen of vliegtuigmaatschappijen in de lucht te houden..

Bovendien is alleen subsidie verleend voor salarissen en vaste lasten. De ondernemers zelf, die ook niets verdienden, kregen geen steun. In totaal zijn de kappers 22 weken of vijf maanden dicht geweest, rekent de brancheorganisatie voor. Bijna 30.000 kappers verdienden in die periode niets.

Crusio wil daarom dat de politiek opnieuw kijkt naar de geboden steun. “Nu de cijfers steeds meer laten zien dat het steunpakket verre van ruimhartig is, roepen we het kabinet op om de totale schade te bezien en met oplossingen te komen waar alle ondernemers écht iets aan hebben, nu en in de toekomst.”

Voor alle kappers in Nederland: mocht u financiering zoeken voor uw in de kern gezond bedrijf, wend u dan tot een kredietunie. Wij kunnen u helpen.

Bron: ANP