De Vereniging Samenwerkende Kredietunies (VSK) start met een Centrale Stapeldesk voor Kredietunies en gaat met meerdere bancaire en non-bancaire partners samenwerken voor STAPELFINANCIERING

Als er 1 ding wel echt duidelijk is geworden het afgelopen jaar, is dat kredietunies hun rol als poortwachter van de non-bancaire financiers in 2022 verder kunnen gaan uitbreiden: Stapelfinanciering wordt door het bestuur als het speerpunt gezien voor het komende jaar. Hierbij is het gemakkelijk kunnen combineren van financiering van verschillende financiers voor 1 kredietnemer onder de penvoering van een individuele kredietunie onze nieuwe uiting naar buiten.

De V.S.K. start begin 2022 met deze Centrale Stapeldesk die voor kredietunies het financieren van een kredietnemer samen met andere financiers gaat faciliteren en arrangeren. Begin volgens jaar komen we via het bestuur naar buiten met de eerste partners waarmee samengewerkt gaat worden. De Centrale Stapeldesk zal voor de kredietunies contracten afsluiten met andere financiers en het proces rond de financiering in goede banen leiden. Zo ontstaat er één aanspreekpunt voor de kredietunies en financiers waarmee zij samen werken en kan een gezamenlijke financiering sneller worden gerealiseerd.

Voordeel van de STAPELFINANCIERING is dat er grotere leningen kunnen worden verstrekt dan een individuele kredietunie met haar leden alleen kan verstrekken. Financiers kunnen samen een groter bedrag uitlenen en ook het risico delen (pro rate parte en pari passu).

De ondernemer wordt door de onafhankelijke en laagdrempelige dienstverlening van een kredietunie minder afhankelijk van één partij voor zijn financiering. Door de STAPELFINANCIERING kan een kredietunie betere en sneller financieringsoplossingen aanbieden aan ondernemers en dat is juist voor het door de coronamaatregelen getroffen mkb een welkome dienstverlening.

Juist nu het voor ondernemers de laatste jaren steeds lastiger is geworden financiering te krijgen en ondernemers samen met hun adviseurs zoeken naar financiering, bieden kredietunies op deze manier een verdergaande oplossing.

Stapelfinanciering. het aanspreken van verscheidene… | by Steve Besbrugge |  Senna Finances

Tijdens de volgende ALV op 13 januari 2022 wordt door de Vereniging Samenwerkende Kredietunies een toelichting gegeven op de werking van de Centrale Stapeldesk. We hopen dan ook dat we het als belangenorganisatie voor onze leden ook nog makkelijker hebben gemaakt om bedrijfsfinancieringsaanvragen in behandeling te nemen waarbij de totale verstrekking via de Centrale Stapeldesk geregeld kan worden i.s.m. met de individuele kredietunie en onze arrangementspartners.

Het Bestuur wenst alle aangesloten kredietunies en hun aangesloten mkb-ers dan ook een succesvol 2022 (stapel-)financieringsjaar toe!