Hieronder vindt u de nieuwsbrief van de Vereniging Samenwerkende Kredietunies van januari 2015.

Als Vereniging Samenwerkende Kredietunies (VSK) zijn we trots dat we 2015 starten met vijf kredietunies die actief kredieten aan het verstrekken zijn, waaronder Naober krediet die zich inmiddels ook als aspirant-lid bij ons heeft aangesloten. Met 6 aspiranten die concreet bezig zijn om een kredietunie te bouwen en een aantal andere initiatieven in wording, zal dat aantal dit jaar naar verwachting flink worden uitgebreid. Voor meer informatie over de aangesloten leden en aspirant-leden: Lees meer..

Wet en regelgeving
Zoals u in het nieuws hebt kunnen lezen, is De Nota naar aanleiding van het verslag en een tweede Nota van wijziging voor het Wetsvoorstel Toezicht Tredietunies verzonden naar de Tweede kamer. De PVDA (Henk Nijboer) is nu mede-indiener van het wetsvoorstel. De commissie Financiën van de Tweede Kamer heeft gisteren besloten om het wetsvoorstel gereed te verklaren voor plenaire behandeling, met daarbij de opmerking dat enige spoed gewenst is. Het is verder aan de voorzitter van de Tweede Kamer om het wetsvoorstel nu in te plannen. Wanneer zij dit inplant, is haar beslissing. Naar verwachting gaat het niet lang meer duren voor het wetsvoorstel behandeld wordt.

De Nota van toelichting bevat antwoorden op vragen die door de verschillende fracties zijn gesteld. De enige echte wijziging ten opzichte van eerdere stukken is dat het stemrecht van één lid beperkt wordt tot maximaal 10%. Dit is het onderwerp van de Nota van wijziging.

Voor de inhoud van de stukken: Lees meer..

Informatie van de kredietverstrekkende leden.
Kredietunie Zeeland heeft haar eerste krediet verstrekt. Het krediet is verstrekt aan het ondernemerspaar Verschoor van de Intersport-winkel in Zierikzee. Intersport Zierikzee krijgt een ‘substantieel’ krediet als werkkapitaal en om de voorraad uit te breiden. “Een prachtige, 1100 vierkante meter grote zaak met goede vooruitzichten” Lees meer..

Kredietunie Brabant heeft inmiddels twee kredieten verstrekt en is bezig met het derde krediet. De eerste leden vergadering heeft plaatsgevonden. Hier blijkt dat de ondernemers graag verder gaan dan alleen samen kredieten verstrekken. Zij willen de kredietnemers en elkaar steunen met hun netwerk en ervaring. Dit leid tot bijzonder positieve bijeenkomsten en contacten. Lees meer..

Nieuwe aspirant-leden
Wij heten als nieuwe aspirant leden van harte welkom:

Kredietunie Groningen
Een groep Groningse ondernemers heeft zich – met steun van provincie en gemeente Groningen – gebogen over de problematiek van het MKB rond financieringen en besloten een kredietunie op te richten onder de naam Kredietunie Groningen. Het doel van Kredietunie Groningen is het financieren van MKB-bedrijven met toekomstperspectief waarin de banken op dit moment minder geïnteresseerd zijn. Feitelijk alle kredieten tussen de € 50.000 en € 250.000. Lees meer..

Naoberkrediet
Het doel van Naoberkrediet is het financieren van MKB-bedrijven met toekomstperspectief in de Achterhoek waarin de banken op dit moment minder geïnteresseerd zijn. Feitelijk alle kredieten tussen de € 50.000 en € 300.000. Naoberkrediet is al enige tijd actief en heeft al kredieten verstrekt. Wij zijn dan ook blij dat zij zich bij ons aansluiten omdat dit de mogelijkheden tot kennisuitwisseling tussen actief verstrekkende kredietunies vergroot. Lees meer..

Binnenkort wordt ook de Kredietunie Kinderopvang opgericht. Ook deze kredietunie sluit zich aan bij de VSK.

Zoekfunctie
De zoekfunctie op de website van de VSK is gereed. In deze zoekfunctie kan een ondernemer aan de hand van een aantal criteria zoals regio, branche en gewenste kredietomvang vinden bij welke kredietunies hij of zij met een financieringsvraag terecht kan. In de zoekfunctie zijn alleen de kredietunies opgenomen die actief krediet verstrekken en dus al open staan voor kredietaanvragen. Lees meer..

MKB site ABN Amro
De ABN AMRO gaat de VSK en haar leden laten zien op hun website: “verder met financieren”. Op de website kunt u allerlei relevante informatie vinden over financieren en zaken hieromheen. Welke financieringsmogelijkheden zijn er? Wat zijn de criteria bij de beoordeling van een financieringsaanvraag? En hoe kunt u het succes van uw aanvraag vergroten? Ook het financieringskompas van de ABN Amro is te vinden op deze website. Binnenkort op de website van ABN Amro dus leuke verhalen van initiatiefnemers en ondernemers gefinancierd door een kredietunie. Lees meer..

Tools
De Vereniging heeft een aantal tools ontwikkeld voor haar leden. Deze tools zijn bedoeld om de leden maximaal te ondersteunen bij het opzetten en laten groeien van hun kredietunie. De volgende tools zijn nu beschikbaar:

Ondersteuningspakket aspirant-leden

Juridische documentatie risksharing-model

Platform bemiddelingsmodel

Het Kwaliteitskader kredietunies

Handboeken kredietproces

Stukken coachingsproces

Samenwerkingsovereenkomsten met Qredits en NPEX
Lees meer..

Week van de Ondernemer
Net zoals vorig jaar zijn wij aanwezig op de week van de ondernemer. Het landelijke event is net als vorig jaar in Utrecht en staat gepland van 14 tot 16 april. Er volgt nog een aantal lokale events. Komt u ons bezoeken op de stand?

Samenwerken met:
Om de werkzaamheden van de leden kredietunies zo efficiënt mogelijk te ondersteunen werken we samen met een aantal partners. Deze partners maken het mogelijk om onze dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten te realiseren. Lees meer..

Voor vragen of ondersteuning kunt u zoals altijd contact opnemen met de VSK