Hieronder leest u de hoofdpunten van de Vereniging Samenwerkende Kredietunies over de Initiatiefwet Toezicht Kredietunies.

Waarom is er  een wet nodig?

Kredietunies mobiliseren geld, kennis en een netwerk voor de ondernemer. De wet- en regelgeving houdt dat nu tegen. Om geld aan te trekken bij investeerders en dan weer uit te zetten als lening, is namelijk een bankvergunning nodig. De huidige kredietunies lossen dit nu op door middelen aan te trekken in de vorm van eeuwigdurende certificaten, of door te werken met een bemiddelingsmodel. Dat mag namelijk wel zonder bankvergunning (voor het bemiddelingsmodel is wel een ontheffing nodig van de AFM).
Kredietunies zouden liever middelen aantrekken met een vaste looptijd (bijvoorbeeld door het uitgeven van obligaties) omdat dit beter past bij de wensen van investerende ondernemers. De initiatiefwet toezicht kredietunies maakt dit mogelijk. Hierdoor kunnen kredietunies makkelijker geld aan trekken van ondernemers en dus meer ondernemers financieren.
De nieuwe wet is dus een heel goed idee en geeft kredietunies meer mogelijkheden. Als de wet tenminste niet te strak wordt uitgewerkt, want dan schieten we er niks mee op. En dat gevaar is zeker aanwezig. Als teveel wordt gekeken naar de bankregels ontstaat er geen ruimte voor kredietunies.

Bankenregels zijn namelijk niet nodig voor kredietunies. Bij de bank hebben we te maken met consumenten die hun geld bij de bank neerzetten en zelf geen invloed hebben op het beleid van de bank. Bij een kredietunie hebben we te maken met ondernemers die bewust investeren in andere ondernemers en zelf aan het roer staan van de kredietunie. Zij zijn zich goed bewust van de risico’s die zij lopen en nemen zelf de beslissingen. Dat is niet te vergelijken met particulieren die hun geld bij een bank zetten, en daar is dus ook niet hetzelfde toezicht of dezelfde bescherming voor nodig. Het zou jammer zijn om deze innovatieve financieringsbron door te strak toezicht in de kiem te laten smoren.
De Vereniging Samenwerkende Kredietunies heeft een kwaliteitskader ontwikkeld voor kredietunies waarin aan de operationele procedures, transparantie, kwaliteitseisen en governance uitgebreid aandacht is besteed. Deze zelfregulering geeft een extra basis waardoor te strakke regulering niet noodzakelijk is.

Onze voornaamste punten bij de initiatiefwet zijn:

• De wet is een goed idee en hard nodig.
• De vrijstellingsgrens(waaronder geen vergunning is vereist) moet worden verhoogd van 10 mln. naar € 25 mln. Dit heeft geen risico voor stabiliteit en geeft kredietunies de mogelijkheid om te professionaliseren.
• De toezicht kosten die nu worden genoemd (€ 20.000,- per kredietunie die vergunning plichtig is>€ 10 mln.) zijn disproportioneel en te zwaar voor een kredietunie van € 10 mln.
• De beschreven beperking van de concentratie (maximaal 2,5% van de portefeuille beleggen in één onderneming of groep van ondernemingen) is niet noodzakelijk en te zwaar, waardoor een kredietunie ernstig in haar mogelijkheden word beperkt.

Voor een uitgebreide toelichting bij deze en onze andere punten bij de initiatiefwet kunt u klikken op deze link