Al eerder schreef ik een artikel over de eenzijdige berichtgeving van het CBS aangaande de moeilijkheden en stille armoede binnen het mkb. De CBS berichten tendeerden naar jubelstemming aangaande de veerkracht van het mkb en daarmee onderbouwde het CBS mijns inziens het terugtrekken van de overheid binnen de coronaregelingen. Maar de nieuwste cijfers onderbouwen mijn onderbuikgevoelens.

Aantal faillissementen daalt snel - De Nationale Franchise Gids | voor  franchising & de franchisenemer

De verwachte stijging van het aantal faillissementen is ingezet

Uit cijfers van het CBS blijkt nu dat het aantal faillissementen vorige maand met 18 procent is gestegen. In september gingen er 117 bedrijven op de fles, 18 meer dan vorige maand. De Raad voor de Rechtspraak, dat ook het aantal eenmanszaken meetelt, zag 174 bedrijven en individuen failliet gaan, 7 procent meer dan in augustus. Eindelijk wordt het kleinbedrijf meegenomen. Tijd voor het omarmen van de KBI index door het CBS?.

Dalende trend in faillissementscijfers dus gekeerd?

Gelukkig blijft een tsunami vooralsnog uit. Met een stuk uitstel van aflossingen en rentebetalingen zijn veel kleine ondernemers wellicht gered van de ondergang. De almaar dalende trend van faillissementen- de overheid hield terecht met steun de kleine bedrijven in de lucht, maar trok zich te snel terug- is vorige maand gekeerd.

In de grafiek waarop het CBS de faillissementscijfers over meerdere jaren uitzet, veert de lijn in september plotseling omhoog. In september gingen er 117 bedrijven bankroet, 18 meer dan in de vier weken daarvoor. De aantallen zijn nog gering, maar naar verhouding is de stijging met 18 procent fors. Laten we hopen dat de trend kan worden gestopt met alternatieve en staatsgesteunde non bancaire financiering.

Faillissementsindex: september 2021 is de maand van het keerpunt

Met 99 faillissementen gaat augustus 2021 de boeken in als houder van het laagterecord. Niet eerder in de afgelopen dertig jaar werden er in een maand zo weinig faillissementen genoteerd. September 2021 haalt de annalen als de maand van het keerpunt. Ook de Raad voor de Rechtspraak signaleert de omslag. Vorige maand verklaarden de rechtbanken 124 rechtspersonen (bedrijven en organisaties) en 50 natuurlijke personen failliet. In augustus waren dit er respectievelijk 122 en 41.

Jammer.

Jammer dat de waarschuwingen vanuit de Kredietunies niet worden ( werden??) gezien door de overheid.

Bron: CBS,SMF