De provincie Noord-Brabant verstrekt een lening van €100.000 aan de Coöperatieve Kredietunie Brabant U.A. (KUB). Het college van Gedeputeerde Staten heeft dit besluit genomen ter ondersteuning van de verdergaande professionalisering van de Kredietunie. Met het geld wil de Kredietunie haar marktpositie versterken, de bekendheid bij kredietgevers en kredietnemers vergroten en de capaciteit voor kredietbeoordeling uitbreiden. Daarnaast wil KUB de mogelijkheid onderzoeken om haar marktgebied, dat nu de Brainport Regio beslaat, verder uit te breiden.

Kredietunie Brabant is een coöperatieve vereniging van ondernemers in de provincie Brabant die elkaar helpen met krediet en coaching. Kredietunie Brabant is opgericht in december 2013 en werd operationeel in mei 2014. Kredietunie Brabant is lid van de Vereniging van Samenwerkende Kredietunies. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de Kredietunie Brabant een ontheffing verleend als bemiddelaar van opvorderbare gelden. Het college van Gedeputeerde Staten staat positief ten opzichte van Kredietunies omdat kredietverstrekking door banken aan MKB-bedrijven vaak nog moeizaam gaat. De Kredietunies kunnen dit probleem (gedeeltelijk) oplossen door leningen te verstrekken. Kredietunies doen voor het door hen uit te geven kapitaal een beroep op privaat geld van ondernemers die willen investeren. KUB richt zich op MKB-bedrijven in de regio Eindhoven en wil kredieten verschaffen tot maximaal € 250.000. De Kredietunie is een coöperatieve vereniging met een Raad van Commissarissen, een eigen ledenraad, een coaching commissie en kredietbeoordeling commissie.

Noot voor de pers: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Fremeijer, voorzitter van Kredietunie Brabant, via telefoonnummer 06-53410357.

Brabants Dagblad Lening Provincie