ROZEN DROGEN: 14 STAPPEN (MET AFBEELDINGEN) - KNOWLEDGES - 2021

Nederlandse Bank heeft onlangs onderzoek gedaan naar de mate waarin bedrijven getroffen zijn door de coronacrisis. Het zou allemaal wel meevallen en dit onderzoek stelt zelfs: “Toename bedrijven in acute geldnood door corona beperkt; Het aantal bedrijven in het midden- en kleinbedrijf in acute geldnood is door de coronacrisis met ‘slechts’ 3700 toegenomen”.

Nou, de gevoelstemperatuur bij de kredietunies ligt toch anders en uit gesprekken in den lande met de besturen merken we dat de situatie van met name het kleinbedrijf allesbehalve rooskleurig is. Als het FD de conclusies van DNB ongenuanceerd weergeeft, dan zou de indruk onstaan bij de rest van Nederland dat het “dus allemaal gelukkig wel meevalt”. Ongenuanceerde beeldvorming kan leiden tot verkeerde conclusies, maar nog erger: tot verkeerd overheidsbeleid.

Wat blijkt?

Het onderzoek van DNB heeft zich uitsluitend gericht op BV’s. Andere rechtsvormen werden uitgesloten van het onderzoek. En dat terwijl er ruim 3 maal zo veel eenmanszaken (veelal zzp-ers) als BV’s in Nederland actief zijn, ruim 1.2 miljoen. Foutje en niet bedankt….

“Gelukkig” ( voordat heel Nederland gaat roepen dat het allemaal wel niet zo’n vaart zal lopen..) blijkt uit onderzoek van de Hogeschool Utrecht van onderzoeker Lex van Teeffelen iets geheel anders.

Hij geeft aan dat:

  1. van de kleinste ondernemingen in Nederland na al 30% technisch failliet is
  2. reeds 54% niet de middelen heeft het bedrijf voort te zetten.
  3. daarbij de helft van de kleinbedrijf-ondernemers aan het eind van haar latijn is en
  4. al 51% verdient onder bijstandsniveau.

Zo DNB…… Het valt dus allemaal wel mee?

Al het eigen vermogen is verdampt, de schulden stapelen zich op, pensioenpotjes gaan eraan en huis en auto worden noodgedwongen verkocht. Gaat het over de hulp-financiering in het mkb, dan gaat het dus ook over banken die te hulp moeten schieten. Helaas: banken en ondernemers zijn elkaar kwijtgeraakt al voor de coronacrisis en helemaal tijdens de crisis. Uit die hoek is voor een mkb-er geen redding te verwachten en zeker niet voor de kleintjes…, De bank is niet meer de natuurlijke partner van de ondernemer!

Het Rode Kruis ziet het gelukkig wel goed en sprak afgelopen week over een “Stille ramp in Nederland” en zet de actie met voedselkaarten voor o.m. ondernemers (gelukkig) voort. Wist u dit? Al iets over gehoord bij Beau of Op1? In de tussentijd blijven Inkomens dalen, rekeningen blijven onbetaald en de ellende in het kleinbedrijf stijgt tot grote hoogte. Vooral in de horeca is het beeld dramatisch.

Natuurlijk ziet men in regeringskringen wel dat het allemaal minder rooskleurig is en op dit moment vindt de discussie plaats wat er moet gebeuren met de enorme schuldenlast die door de coronacrisis en de overheidsmaatregelen binnen het MKB is ontstaan (€13 miljard belastingschuld).

Het FD stelt in een later artikel over het MKB en de overwegingen van de overheid: “Dat het aantal echte probleemgevallen beperkt is, kan kloppen. Een aanwijzing daarvoor is een recente analyse van De Nederlandsche Bank.”

Daar gaan we weer: het FD schrijft maar weer wat. Iets waar ik ze vaker op betrap en wat dus gewoonweg incorrect is, want de situatie tussen BV’s en (zeer) kleine ondernemingen waaronder de zzp-ers is echt totaal onvergelijkbaar!

Ongenuanceerde beeldvorming leidt tot onwenselijk beleid, oneerlijke uitkomsten en ….oneerlijke inkomsten.

Het DNB onderzoek is dus:

1. Totaal niet representatief voor de meest voorkomende rechtsvormen in Nederland, zoals VOF’s/maatschappen en eenmanszaken.

2. Conjunctuurdata – geleverd door het Centraal Bureau voor de Statistiek en gebruikt door DNB- zijn dat ook niet

3. Alleen bedrijven met 5 personeelsleden of en meer worden daarin meegenomen.

4. Dat zijn slechts enkele procenten van de populatie van bedrijven in Nederland.

Daar wordt vervolgens beleid op gemaakt door ons kabinet. Wat erger is: voortdurende bezuinigingen hebben er voor gezorgd dat er geen goed beeld meer is wat er zich in het microbedrijf afspeelt. En dat is toch 95,2 % van de populatie van de bedrijven in Nederland. Er zijn steeds meer problemen voor die ondernemers die om financiering aan te vragen, omdat ze meer maatwerk nodig hebben, net niet meer binnen het standaardplaatje pasten, net iets te weinig onderpand en zekerheden kunnen bieden. Dat zorgt er uiteindelijk voor dat zij niet kunnen overleven en als ze dat ternauwernood wel redde niet meer kunnen investeren. Geen groei, geen werkgelegenheidscreatie. Je ziet het nu nog niet zo snel terug in de statistieken, maar er is veel minder groei geweest dan er had kunnen zijn.

Opmerking: de #kleinbedrijfindex is qua opzet ontworpen en geanalyseerd door HU University of Applied Sciences Utrecht (Hogeschool Utrecht) 

Laten we hopen dat men bij het Ministerie van EZK de situatie van onze zelfstandigen op een juiste manier inschat en het respect op kan brengen zorgvuldig om te gaan met de feiten en de conclusies. Met een blik en inzicht die de vluchtige journalistiek overstijgt en andere beleidsmakers en mede-betrokken overheden ook de feitelijkheden onder ogen laat zien.

Over de toekomst en dan onder meer een mogelijke kwijtschelding van uitgestelde belastingen, valt te zeggen dat dit een mooie oplossing voor ondernemers zou zijn, Maar er zit er een dieper probleem onder. Dat is dat veel ondernemers veel via (familie-en vrienden-)schulden en andere leningen gefinancierd zijn. Nu is het moment om met de (garanderende..) overheid en wellicht kredietunies te gaan kijken wat voor andere vormen van financiering je kunt gebruiken als ondernemer.

Het gaat namelijk om ondernemers. Mensen, waarvan een deel aantoonbaar in ernstig financiële nood verkeert en mogelijk vandaag geen brood op de plank heeft”.

Lees hier meer