Sinds 1 oktober is het voor zelfstandigen niet meer mogelijk om gebruik te maken van de Tozo-, TVL- en TONK-regeling. Veel zelfstandig ondernemers hebben waarschijnlijk weinig gemerkt van dit recente kabinetsbesluit. Hun bedrijven draaien al weer geruime tijd als de spreekwoordelijke tierelier. Coronasteun hebben zij niet meer nodig. Er is bovendien een grote groep zelfstandigen die helemaal geen aanspraak heeft hoeven maken op die steun. Gelukkig maar.

Vroegtijdig ingrijpen bij schuldenproblematiek - Leefbaar Capelle

Onderstaand artikel van Cristel van de Ven (VZN) in De Ondernemer viel me echter op:

De kern van het probleem is dat TVL-voorwaarden zoals een bedrijfspand buitenshuis zelfstandigen buiten de boot hielden

Helaas is nog niet iedereen uit de penarie. Er zijn nog altijd zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronapandemie geen of aanzienlijk minder eigen inkomsten kunnen genereren dan gebruikelijk. Dit komt bijvoorbeeld omdat hun branches nog niet volledig open zijn (denk aan de nachthoreca), of omdat de voor hen geldende coronamaatregelen pas recent zijn komen te vervallen en klanten hun weg terug nog niet volop hebben gevonden (denk aan de reis-, evenementen- en cultuursector).

Deze zelfstandigen kunnen nog niet de vruchten plukken van de aantrekkende economie. Zij hebben langere tijd steun nodig om hun levensvatbare bedrijven en zichzelf door de coronacrisis te loodsen.

“Wij willen, linksom of rechtsom, dat zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronamaatregelen op zwart zaad zitten, passende hulp krijgen om hun bedrijven en werkzame leven weer op de rit te krijgen”

Voor deze groep zelfstandigen trokken wij vorige week, in aanloop naar het laatste debat over de steunpakketten, aan de bel. In het bijzonder voor de zelfstandigen die onterecht niet in aanmerking zijn gekomen voor Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Dat zijn er helaas veel.

Kern van het probleem is dat TVL-voorwaarden zoals een bedrijfspand buitenshuis en het drempelbedrag voor vaste bedrijfslasten, zelfstandigen buiten de boot hielden. Als gevolg daarvan ziet een groep zelfstandig ondernemers zich geconfronteerd met een nog immer toenemende schuldenlast. Die maakt het voor sommigen niet meer mogelijk om hun onderneming voort te zetten. Deze zelfstandigen voelen zich genoodzaakt om faillissement aan te vragen en de gang naar de bijstand te maken. In het zicht van de haven stranden zij. Ik vind dat eeuwig zonde.

Ingediende motie ‘actieplan probleemschulden’ unaniem aangenomen

We riepen we het kabinet op om deze mensen te blijven steunen, bijvoorbeeld via een eenmalig compensatieregeling. Of door de voor de nachthoreca opgetuigde VLN-regeling (jawel, daar is weer een VVA; een Volgende Vreselijke Afkorting.

Dit keer staan de letters voor Vaste Lasten Nachtsluiting) open te stellen voor alle ondernemers die nog kampen met de economische gevolgen van de coronapandemie. Onze oproep leidde tijdens het debat helaas niet tot een motie over een eenmalige ‘veegregeling’ voor de TVL. Wel was er brede aandacht voor ondernemers met probleemschulden; schulden die zijn ontstaan door overheidsmaatregelen als gevolg van de coronacrisis.

Vooral voor ondernemers met een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een eenvrouws- of eenmanszaak en een vof, kunnen probleemschulden niet alleen zakelijk maar ook privé grote gevolgen hebben.

Een kwalijke zaak. Er werd een motie ingediend, en unaniem aangenomen, die de regering verzoekt om voor het einde van het jaar te komen met een ‘actieplan probleemschulden’. Uitvoering van deze motie gaan we uiteraard op de voet volgen. Want wij willen, linksom of rechtsom, dat zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronamaatregelen op zwart zaad zijn komen te zitten, passende hulp krijgen om hun bedrijven en werkzame leven weer op de rit te krijgen. En dat zij niet jarenlang individueel de lasten moeten dragen van haperend kabinetsbeleid.

Spannende tijden, met een halfbakken Wet DBA die door het huidige kabinet wordt doorgeschoven

,,Ben je tevreden met de uitkomst van het debat?” vroeg iemand me. Nee, niet echt. Een actieplan schuldenproblematiek; wat moet je ermee als al je buffers op zijn en je omzet nog niet terug? Zelfstandigen die al lang in onzekerheid zitten over de toekomst van hun bedrijf, zijn hier niet direct mee geholpen. Het zal hun vertrouwen in de politiek ook niet vergroten, vermoed ik.

,,Gooi je de handdoek dan maar in de ring?” was de vervolgvraag. Nee, natuurlijk niet. Weliswaar had ik meer concrete acties van het kabinet gewenst, maar het feit dat moties unaniem worden aangenomen waaruit blijkt dat de politiek oog heeft voor de specifieke noden van zelfstandig ondernemers, geeft aan dat we hun stem in Den Haag kunnen laten klinken. Die stem van zelfstandigen wil ik de komende tijd nog vaker, harder en luider laten horen. Want we gaan een spannende tijd tegemoet, met een halfbakken Wet DBA die door het huidige kabinet wordt doorgeschoven naar het volgende kabinet (bestaande uit dezelfde partijen) en een regeerakkoord op hoofdlijnen waarbij in de eerste berichten met geen woord gerept wordt over de arbeidsmarkt.

Cristel van de Ven: “Mocht je mij dus de komende tijd zoeken, dan weet je waar je me kunt vinden. In Den Haag. We zijn namelijk nog lang niet klaar. We zijn pas net begonnen.”

Opmerking redactie: De Kredietunies zullen daar waar mogelijk ondersteuning bieden. Deze vergeten groep moet geholpen worden!

Bron: De Ondernemer