Het is altijd goed om te vernemen dat kredietunies hun sociaal-maatschappelijke functie in de maatschappij vervullen, ook tijdens corona.
Zo ook in het Westerkwartier, een welbekende streek en tevens gemeente in de provincie Groningen.


Op vrijdag 17 september werd de ALV van de Kredietunie westerkwartier gehouden in Cafe De Driesprong te Kommerzijl.
Hieronder een verslag.

Kredietunie Westerkwartier

Johan Niemeijer – Café de Driespong
Er waren ruim 15 leden aanwezig. We werden aldaar welkom geheten door uitbater Johan Niemeijer die vorig jaar nog maar twee maanden open was toen de lock down ingesteld werd. Dat dit tot een enorme uitdaging heeft geleid behoeft geen betoog. Gelukkig kon vanuit de naastgelegen snackbar nog wel verkocht worden en wist Johan met veel creativiteit onder andere BBQ pakketten thuis te bezorgen. Het is ook persoonlijk best een moeilijke periode geweest vooral toen zijn echtgenote Corona kreeg en Johan een aantal weken in isolement moest.  Johan zegt blij te zijn met de steun die hij heeft gehad van de kredietunie.
Regelmatig is er telefonisch contact geweest.
Het bestuur heeft waardering en respect uitgesproken, niet alleen naar Johan, want gelukkig zijn alle leden goed door de Coronacrisis heengekomen

.

Feliz Novia Bruidmode
Ook was Hanneke Hazenberg van de door deze kredietunie gefinancierde Feliz Novia Bruidmode aanwezig.
Samen met Sabrine Reitsema is zij momenteel bezig hun nieuwe Bruidsmode zaak in Zuidhorn te openen. Hanneke stelde haarzelf voor en vertelde enthousiast over de voorbereidingen tot nu toe en het financieringstraject dat zij met de kredietunie doorlopen heeft.

Jantien Borsch – nieuwe secretaris
In de vergadering werd afscheid genomen van secretaris Piet van Esch. Piet is onlangs met pensioen gegaan en heeft te kennen gegeven niet beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn. Piet heeft uitgebreid verteld over zijn bestuursperiode die hij inspirerend noemde. Het bestuur had eerder al uitgebreid afscheid genomen.
Piet ontving een ‘onderscheidende speld’ van de Kredietunie als afscheidscadeau.


Opvolgster is Jantien Borsch die in Zevenhuizen woont en eigenaresse is van Borsch Advocatuur te Tolbert.
Zij heeft haar in de vergadering voorgesteld en heeft dat eerder ook gedaan in een nieuwsbrief naar de leden waarin zij zich kandidaat stelde. De vergadering stemde enthousiast in met haar benoeming.Heeft u een vraagstuk die u eens wilt voorleggen aan andere leden van Ondernemersheem Westerkwartier?
Neem dan contact op door een mail te sturen naar info@kredietuniewesterkwartier.nl

Het Ondernemersheem Westerkwartier
Het Ondernemersheem Westerkwartier is een virtueel huis. We hebben geen eigen stenen. Het Ondernemersheem Westerkwartier staat voor in contact zijn met ondernemers in het Westerkwartier. De leden komen maandelijks bij elkaar bij een ondernemer om van elkaar te leren, te ontdekken waar we elkaar mee van dienst kunnen zijn en op welke wijze we de economische ontwikkeling in het Westerkwartier verder kunnen versterken.
Het Ondernemersheem Westerkwartier omdat we ondernemers vertegenwoordigen uit de nieuwe gemeente Westerkwartier. De leden komen gespreid uit alle vier de voorgangers van de gemeente Westerkwartier.
Het Ondernemersheem Westerkwartier is Van en Voor ondernemers in het Westerkwartier.


Ronald Seinen
(voorzitter)06 – 51 34 41 05