Mkb'ers lopen risico's met alternatieve financiering | TaxLive

Je moet de pers te vriend houden en de Toezichthouder ook.

Dat zou zeker een vuistregel kunnen zijn voor bestuurders van belangenorganisaties. Maar soms maken beide actoren het te gortig, missen elke nuance en zetten ze daarmee een branche echt foutief neer.

Wat je dan nog rest? Zelf maar een opinierend artikel schrijven waarin je tracht alles qua achtergronden te ontrafelen en te pareren.

Aan u om te beoordelen of dat gelukt is.…..

Download hier het artikel