We vermeldden het al eerder in onze berichten: de V.S.K. houdt van stapelen. Stapelen maakt voor het mkb meer mogelijk dan nu ( if any..) mogelijk is via het bancaire kanaal!

In onze dagelijkse gesprekken met de actoren in de markt hebben Anne-Marie van der Lee en ik uiteraard contact met andere partijen en intermediairs. Aan de kant van de intermediairs (erkend SMF-adviseurs) hebben we inmiddels goede gesprekken gevoerd met Stapelfinancieringen.nl. Deze organisatie heeft vestigingen in Tilburg, Rotterdam en Eindhoven.

Onlangs sloot dhr. Pieter van Drunen zich ook bij hen aan. Pieter kenden we al als intermediair en manager vanuit Kredietpunt.nl, een onderdeel van de Veldsink Groep (VCN) voor consumentenkrediet. Ik heb Pieter in die rol ooit kennis laten maken met de KU Brabant en meegenomen naar een succesvolle pitch. Via Kredietpunt kregen/krijgen we al bedrijfsfinancieringenleads voor de V.S.K. die we- na screening en intake-voorbereiding d.m.v.de Centrale Kredietunie- uitzetten bij de aangesloten individuele kredietunies. Onlangs werden er op deze wijze nog twee mkb-ers gefinancierd door de Bakkers en Drenthe en zijn we nu bezig met het (gestapeld) financieren van de bouw van een Vrije School in Almere.

Pieter van Drunen šŸ‡ŗšŸ‡¦ - Financieringsspecialist - Stapelfinancieringen BV  | LinkedIn
Pieter van Drunen/Rotterdam

De directie van Stapelfinancieringen.nl heeft in onze meeting van vrijdag jongstleden haar belangstelling uitgesproken voor een integrale stapelaanpak van bedrijfsfinancieringen i.s.m. de V.S.K. Hiertoe zullen we vanuit de CKU deze organisatie aansluiten als Verbonden Kredietunie Adviseur. Dit houdt in dat Stapelfinancieringen via de huidige 3 regionale vestigingen haar aanvragen kan inleveren bij de CKU. De CKU vervult daarmee feitelijk haar rol verder als Kredietuniemarktplaats en zal de ingeleverde aanvragen -na screening en goedkeuring- doorzetten naar de individuele kredietunies ter finale beoordeling en financiering. Voorwaarde vanuit de VSK (i.c. CKU) is dat de vestigingen van Stapelfinancieringen als individuele onderneming (mkb-er) ook kredietunielid worden van een kredietunie in hun buurt.

Stapelfinancieringen ā€“ ROB Onderneemt

De invulling van de samenwerking, de rol van de individuele kredietunies, de toegang tot systemen en de behandelings- en succesfee-afspraken zullen we volgende week ter hand nemen en finaal uitwerken. We houden jullie op de hoogte!