Het is nog maar kort geleden. Kamerlid Mustafa Amhaouch brak een lans voor de Kredietunies in 2018. We hopen dat hij dit ook weer morgen zal doen in de Vaste Kamercommissie.

De oplossing van de coronacrisis heeft kredietunies nodig!

Veel wijsheid en inzicht gewenst. We helpen graag !

MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH C.S.
Voorgesteld 8 november 2018

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat kredietunies een mooie aanvulling zijn op het aanbod van mkb-financiering; overwegende dat het zonde zou zijn als deze financieringsvorm omvalt en er brancheorganisaties zijn die bezien op welke wijze de levensvatbaarheid van deze financieringsvorm het beste kan worden geborgd; verzoekt de regering, een onderzoek te doen naar de ontwikkeling en het toekomstperspectief van de financieringsvorm kredietunies en het functioneren hierbij van de brancheorganisaties,
en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch
Bruins
Moorlag
Stoffer

Motie_van_het_lid_Amhaouch_c.s._over_ontwikkeling_en_perspectief_van_kredietunies