Op donderdag 4 november aanstaande vindt weer een VSK Ledenvergadering plaats. 

Kredietunie Brabant (@KredietunieB) | Twitter

Onderstaand de agenda voor de Zoomvergadering van de VSK aangesloten kredietunies volgende week donderdag vanaf 13.00 uur.

Voorzitter: Rutger Koopmans

Notulist: Marco Tetteroo

  1. Stand van zaken verstrekking leningen 2e halfjaar 2021 door Marco Tetteroo
  2. Stand van zaken financiën VSK, Cijfers 2e kwartaal 2021
  3. Update Europese Richtlijn Crowdfunding en relatie tot kredietunies door Johan Weggeman
  4. Stand van zaken VKN Kredietunies door Jan Fremeijer
  5. Bestuurszaken: aftreden huidige voorzitter Rutger Koopmans
  6. Voorstel benoeming tot nieuwe VSK-voorzitter Henk Folkers (Centrale Kredietunie, Kredietunie Rotterdam), alsmede tot nieuw VSK-bestuurslid Fred Bagnay (Kredietunie Eemsregio)
  7. Voorstel benoeming Anne-Marie van der Lee tot directeur van de VSK
  8. Rondvraag en sluiting
Sjoerd, auteur op Samenwerkende Kredietunies

Deze onderstaande uitnodiging geldt uiteraard ook voor de recent nieuw aangesloten VSK leden!

Samenwerkende Kredietunies - Posts | Facebook

Het Bestuur heet jullie dan ook van harte welkom!
Voorwaar een memorabele vergadering voor de oud VKN-ers binnen de VSK! 

Als men agendapunten wil inbrengen of vragen heeft, neem dan contact op met: Henk Folkers (06-14347172).

Met vriendelijke groet,

Marco Tetteroo
Uitvoerend bestuurslid VSK

Hieronder de Zoom link. Graag tot 4 november!

Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/83499156955