In 2017 is er vanuit de wet een nieuwe regeling liquiditeit kredietunies in werking gesteld. Een belangrijk item voor ons als kredietunies. Via dit nieuwsbericht willen wij dan ook graag iedereen informeren over deze nieuwe wet- en regelgeving kredietunies. Via onderstaande link kunt u op overheid.nl de gehele nieuwe regeling terug vinden.

Regeling liquiditeit kredietunies 2017

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na 31 december 2016, treedt deze regeling in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2017.