In De Scheepvaartkrant van 31-01 j.l. staat een mooi positief artikel over de Binnenvaart Kredietunie Nederland. Dit willen wij u natuurlijk niet onthouden, daarom hieronder het gehele artikel over de Binnenvaart Kredietunie Nederland.

Binnenvaart Kredietunie wil activiteiten verdubbelen

Binnenvaart Kredietunie Nederland wil haar activiteiten dit jaar verdubbelen. Het in 2016 opgerichte financieringsplatform streeft naar acht tot tien nieuwe projecten en verwacht daar een miljoen euro voor nodig te hebben. Sinds vorig jaar mei heeft de kredietunie vijf schepen meegefinancierd – voor zes ton in totaal.

“Dit klinkt misschien niet erg ambitieus, maar een kredietunie is voor ons land een betrekkelijk nieuw en onbekend iets”, zegt Elbert Vissers, voorzitter van het BKN-bestuur. Een essentieel verschil met financiering door crowdfunding is dat er bij de Kredietunie sprake is van een centrale kas-model en gespreid risico.

Vissers: “Ons doel is niet om groot te worden of veel geld om te zetten. Door de starters te helpen, willen we de doorstroming in de binnenvaart weer op gang brengen. De sector heeft veel te maken met zij-instromers zonder binnenvaartachtergrond en die net even dat duwtje extra nodig hebben. Als er nu geen nieuwe ondernemers bijkomen, is er dadelijk ook niemand die de duurdere schepen nog kan kopen”.

In 2016 zijn er 17 aanvragen voor leningen ingediend, waarvan er dus een vijftal is goedgekeurd. Alle projectplannen zijn en worden beoordeeld door een gespecialiseerde kredietcommissie. Het gaat vaak om kleine financieringsprojecten in de binnenvaart, die voor de commerciële banken minder interessant zijn.

De tot nog toe gehonoreerde projecten hebben een landelijke dekking; van Terneuzen tot in Drenthe. De aanvragers van deze leningen waren allemaal nog geen 30 jaar oud. De kredietunie stelt daar een andere voorwaarde aan – voor meer zekerheid. Vissers: ‘’Wij financieren uitsluitend als eerste hypotheekhouder. Hoe onze klanten hun eigen kapitaal vervolgens met onderhandse leningen verhogen, is voor ons belangrijk om te weten – maar dat dienen altijd achtergestelde leningen te zijn”.

Obligaties

Intussen heeft de kredietunie, met hoofdzetel in Zwijndrecht, bijna vijftig geldverstrekkende leden. Dat moeten er in de loop van dit jaar honderd worden. De inleg gebeurt in de vorm van obligaties, met looptijden van drie tot zeven jaar. De deelnemers worden geacht een band met de binnenvaart te hebben.

De leden zijn in de praktijk veelal (oud-)schippers. Met hun ervaring kunnen zij desgewenst ook worden ingezet als deskundige coach voor de kredietnemers. “Die coach is een schot in de roos geweest”, vertelt Vissers, terugkijkend op afgelopen jaar. “Wij helpen jonge startende ondernemers op weg en dan kan een praktijkcoach voorkomen dat er meteen grote fouten worden gemaakt”.

Voor het originele artikel in De Scheepvaartkrant klikt u hier