De discussie of alleen kredietunies die volgens het gemeenschappelijke kasmodel werken echt ‘zuivere’ kredietunies zijn, houdt in deze tijd weinig stand. Dit stelt columnist Johan Weggeman in een bijdrage op de financiële nieuwssite Follow The Money.

In zijn persoonlijke column op de financiële nieuwssite geeft Johan Weggeman repliek op een eerdere  bijdrage van voormalig Rabobank-bankier Michiel Werkman. Werkman stelt dat alleen kredietunies die volgens het gemeenschappelijke kasmodel werken, of ‘retroboerenleenbanken’ in de traditie van Raffeisen, echt ‘zuivere’ kredietunies zijn. Kredietunies die, naast een gemeenschappelijk kasmodel of in plaats daarvan, een bemiddelingsmodel hanteren, zijn volgens hem ‘quasi-kredietunies’ en zijn de naam kredietunie niet waardig. Anders ontstaat alleen maar onduidelijkheid voor de doelgroep van mkb-ondernemers, aldus de oud-bankier.

Repliek Weggeman
Weggeman betoogt dat bovenstaande gedachte in de huidige tijd niet meer volstaat. Kredietunies die ook het bemiddelingsmodel gebruiken, komen volgens hem juist tegemoet aan de wensen van de gebruikers van deze tijd. Tevens stelt Weggeman dat ook het bemiddelingsmodel over de voor een kredietunie zo kenmerkende ‘common bond’ beschikt. Door lid te worden van een kredietunie, kiezen ondernemers ervoor om samen te investeren, te coachen en het risico en rendement van de kredietunie te delen. Dit kan zowel met het gemeenschappelijke of Raffeisen-model, als met een bemiddelingsmodel worden gerealiseerd, vindt Weggeman.

Weggeman gaat in zijn column ook verder in op de discussie over de recente Wet Toezicht Kredietunies (WTK), de achtergronden van het bemiddelingsmodel, het onderwerp risicospreiding en spreekt zich uit over de (nabije) toekomst. Hij voorziet de komst van een hybride model, waarbij leden van een kredietunie er deels voor kiezen (opvorderbare) gelden door de kredietunie te laten uitlenen en deels meer eigen betrokkenheid willen door zelf te bepalen of en hoeveel men aan een kredietnemer wil uitlenen.

De columnist roept alle belanghebbenden op om de onderlinge richtingenstrijd te begraven en te gaan samenwerken bij het helpen van het mkb bij kredietverlening.

VSK
De leden van de VSK werken zowel volgens het gemeenschappelijke kasmodel, als het bemiddelingsmodel, wat de VSK betreft is er dus ook geen strijd. De Vereniging is voorstander van beide modellen en ondersteunt deze. Zij staat open voor samenwerking met alle partijen om samen het MKB te ondersteunen.