Hier vindt u de nieuwsbrief van de Vereniging Samenwerkende Kredietunies voor de maand juli 2015.

Dit is de nieuwsbrief juli 2015 van de Vereniging Samenwerkende Kredietunies

Wet en regelgeving

De Wet Kredietunies wacht nog steeds op de toestemming vanuit Brussel. Groen licht voor de wet betekent dat kredietunies middelen van investeerders ook mogen aantrekken in de vorm van obligaties of spaardeposito’s. Obligaties en spaardeposito’s sluiten beter aan bij de investeringshorizon van investerende ondernemers dan de huidige mogelijkheden (perpetuele ledencertificaten). Tot een grens van € 10 mln. kan het aantrekken van obligaties en spaardeposito’s na goedkeuring van Brussel zonder toezicht . Daarboven zal tot een grens van € 100 mln. sprake zijn van een specifiek toezichtregime voor kredietunies.
De praktische details van de Wet kredietunies worden uitgewerkt in een regeling en een besluit. De inhoud van deze stukken is inmiddels in een (internet) consultatie voorgelegd.
Lees meer:

Regelgeving voor community funding en crowd funding

De AFM hield op 9 juni een bijeenkomst, omdat zij aan het overwegen is om de investeringsgrenzen voor crowd funding platforms te verruimen. De VSK was hier namens de kredietunies bij aanwezig. Er wordt onder andere bekeken of de huidige investeringsgrenzen van € 20.000,- en € 40.000,- effectief zijn, of dat er effectievere manieren zijn om consumenten bewust te maken van mogelijke risico’s. Kredietunies die werken met het bemiddelingsmodel hebben hier mee te maken, omdat zij ook een ontheffing van de AFM hebben als community funding platform. Neem voor meer informatie contact op met de VSK.

Nieuws van de (aspirant)leden

Kredietunie Brabant heeft een lening ontvangen van de provincie Noord-Brabant
De provincie Noord-Brabant ondersteunt Kredietunie Brabant met een lening. Met deze middelen kan geïnvesteerd worden in de verdere professionalisering en zichtbaarheid van de kredietunie

Kredietunie Haarlemmermeer werft leden.
Bij Kredietunie Haarlemmermeer wordt er druk leden geworven voor de kredietunie.

• Kredietunie Groningen heeft de eerste twee kredieten verstrekt.
De eerste twee Groningse bedrijven die gebruik maken van een lening van Kredietunie Groningen zijn de Ambachtelijke Timmerfabriek Groningen en Mundu: de ene onderneming is een voorbeeld uit de oude economie en de andere uit de nieuwe economie. Lees meer….

Kredietunie Kennemerland is opgericht!
De Kredietunie Kennemerland is eind juni officieel van start gegaan om MKB-ondernemers in eerste instantie in de regio Haarlem en IJmond te helpen met kleinere financieringsbehoeftes. Wij heten Kredietunie Kennemerland van harte welkom als aspirant-lid. Lees meer.

• Wij heten ons nieuwe aspirant-lid Kredietunie Kinderopvang van harte welkom!
Kredietunie Kinderopvang is een initiatief van de branchevereniging Kinderopvang en de VCKN. Op dit moment is de kredietunie bezig met het opzetten van het initiatief.

Week van de ondernemer

Ook tijdens de week van de ondernemer in Eindhoven (23 en (24, september), en Rotterdam (14 en 15 oktober) zijn wij weer aanwezig. U bent van harte welkom op onze stand op de financieringsvloer.

Verenigingszaken

• De VSK heeft een groepsarrangement afgesloten met Atradius voor het verzekeren van debiteurenrisico’s. Zowel voor de kredietunie, als de ondernemer zelf kan dit gunstige invloed hebben op de lening en leningsvoorwaarden. Voor meer informatie, neem contact op met de VSK.

• We zijn verder bezig met een groepsarrangement voor kredietrapporten als input voor onze eigen kredietbeoordeling. Partijen waar we nu mee in gesprek zijn, zijn onder andere Creditsafe en EDR.

•• De VSK nam deel aan de bijeenkomst “breaking financial barriers”, georganiseerd door onder andere K+V. Met andere financiers samen werd gediscussieerd over wie de ondernemer kan begeleiden in het proces van stapelfinanciering, en hoe institutioneel geld beter bij het MKB terecht kan komen. In het najaar volgt een seminar.

• Bent u op zoek naar wat meer inhoudelijke kennis op het terrein van zekerheden dan organiseert Edulaw op 29 oktober een cursus rond dit onderwerp. Lees meer…

• Inmiddels verstrekken vijf bij de VSK aangesloten kredietunies actief krediet. Via de zoekfunctie op de website kunt u zien bij welke kredietunie u het beste terecht kan met een kredietaanvraag.

• Zowel de actieve kredietunies als de aspirant-leden die bij ons zijn aangesloten zijn altijd op zoek naar ondernemers die willen investeren en/of coachen. Heeft u interesse? Op de website kunt u zien welke kredietunie  het beste bij u past.

De VSK geeft regelmatig presentaties of seminars tijdens events of bijeenkomsten, mocht u belangstelling hebben voor een presentatie of om er één bij te wonen neem gerust contact op.