Onlangs verscheen in het Tijdschrift Financiering, zekerheden en insolventierechtspraktijk van de Sdu een artikel over de ontwikkeling van de Nederlandse kredietunie als alternatieve financieringsvorm.

In het artikel ‘De ontwikkeling van de Nederlandse kredietunie als alternatieve financieringsvorm’ gaan mr. M.H.P Claassen en mr. J.L. Snijders, respectievelijk advocaat bij Lauxtermann Advocaten in Amsterdam en FIZ Advocaten te Rotterdam, in op kredietunies als alternatieve financieringsvorm en in het bijzonder de recent aangenomen Wet toezicht kredietunies. Uitgebreid behandelen zij de beide modellen die kredietunies hanteren en bespreken de status van de kredietunie onder de huidige wet- en regelgeving en onder de recent aangenomen Wet toezicht kredietunies. Het artikel gaat hierbij nog uit van het wetsvoorstel.

Centrale kas- en bemiddelingsmodel
De auteurs staan in hun artikel uitgebreid stil bij zowel het centrale kasmodel als het bemiddelingsmodel voor kredietunies en de verhouding tot de Wet toezicht kredietunies. Daarbij zien zij het centrale kasmodel als een echte kredietunie. De structuur van het bemiddelingsmodel lijkt volgens hen veel op de structuur van enkele crowdfundingsplatformen en valt niet onder de definitie van een kredietunie volgens de Wtk. Zij hanteren hierbij de term ‘onechte kredietunies’. Verder lichten zij toe dat kredietunies met een bemiddelingsmodel niet zelf opvorderbare gelden aantrekken of voor eigen rekening en risico kredieten uitzetten. Hierdoor zou er voor hen, met de komst van de Wet toezicht kredietunies, dan ook niets veranderen in het toepasselijke wettelijke regime.

Conclusies
De auteurs concluderen dat met de Wet toezicht kredietunies voor kredietunies die op het centrale kasmodel zijn gebaseerd een op maat gesneden eenduidige en eenvoudige wettelijke basis wordt gecreëerd. Voor kredietunies op basis van een bemiddelingsmodel zou er, zoals hierboven al aangegeven, volgens hen met de Wtk niets veranderen. Voor dit soort kredietunies is volgens hen vooral van belang de in het kader van crowdfunding aangekondigde verzwaring van het regime voor het bemiddelen in opvorderbare gelden.

Reactie VSK
De VSK betreurt dat beide auteurs in hun artikel de term ‘onechte kredietunies’ gebruiken voor Nederlandse kredietunies die het bemiddelingsmodel gebruiken. Deze kredietunies hanteren weliswaar de techniek van crowdfunding voor het aantrekken van gelden, maar zijn evengoed non-profitorganisaties waar ondernemers andere ondernemers financieren. N.B: De DNB heeft het bemiddelingsmodel als oplossing aangedragen voor kredietunies totdat de nieuwe wetgeving van kracht zou zijn. De analyse dat er door de Wtk voor deze kredietunies niets verandert, is niet juist. Door deze wet kunnen de kredietunies die tot nu toe met bemiddeling gewerkt hebben, ook opvorderbare gelden gaan aantrekken. Net zoals de kredietunies die tot nu toe met eeuwigdurende leden certificaten hebben gewerkt dat ook kunnen gaan doen. Voor beide modellen ontstaan er dus meer mogelijkheden door de wet. Kredietunies die werken met het bemiddelingsmodel hebben voor hun huidige model een ontheffing nodig van de AFM. Voor uitbreiding van de werkzaamheden onder de Wtk, zou tot € 10 mln. geen aanvullend toezicht van toepassing zijn. Voor kredietunies die in een centrale kas tot nu toe hebben gewerkt met eeuwigdurende leden certificaten is geen ontheffing nodig.

Ook bij de kredietunies die tot nu toe gebruik hebben gemaakt van het bemiddelingsmodel, is sprake van een common bond; de onderscheidende factor van een kredietunie. Wij verwijzen verder voor ons standpunt over definitie van een kredietunie en het verschil tussen het klassieke centrale kasmodel (met eeuwigdurende ledencertificaten) en het bemiddelingsmodel naar de eerdere reactie bij het onlangs in de Volkskrant gepubliceerde artikel over kredietunies op de website.

Meer lezen
Het artikel van Mr. M.H.P Claassen en Mr. J.L. Snijders: ‘De ontwikkeling van de Nederlandse kredietunie als alternatieve financieringsvorm’; Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk, Sdu, Jaargang 7, nummer 5, vindt u hier: FIP-05-2015_Claassen en Snijders.(pdf)

De reactie van de VSK op het artikel in de Volkskrant van 15 augustus jl. vindt u hier.