Soms geloof je je ogen niet als je weer eens berichten leest vanuit overheidsorganen waar je van mag aannemen dat ze “er voor doorgeleerd” hebben. Maar niet altijd levert studeren ook echte inzichten op. Zo ook bij het C.P.B. in een analyse over het coronabeleid van het Kabinet. Daar vinden ze namelijk dat het vanuit economische perspectief onverstandig is om bij nieuwe coronaproblemen direct weer met steunpakketten vanuit de overheid te komen.

Ze zijn bij het C.P.B. de laatste tijd wel erg voorbarig met het uitdragen van meningen die politiek gezien hun sporen kunnen achterlaten en zelfs kabinetsvoornemens tot gevolg kunnen hebben. Proefballonetjes oplaten noem ik het wel eens. Maar dan met een clusterbom eronder…

Waar doel ik specifiek op?

Per 1 april 2022 worden coronasteunmaatregelen voor bedrijven en personeel gestopt. Eventuele nieuwe problemen zouden volgens het planbureau “het beste via de normale regelingen en vangnetten opgevangen kunnen worden en zijn de gevolgen van de pandemie op de economie in de afgelopen twee jaar “relatief beperkt” gebleven; ook omdat de economie tegen een stootje leek te kunnen”.

Je zal als kleine ondernemer net al je spaargeld en je pensioen hebben opgemaakt om de coronasluitingstijden en de lockdown te overleven en nu je hypotheek moeten verhogen om nog wat werkkapitaal te “veroorzaken”, Dan kun je met deze afstandelijke conclusie weinig anders dan het na lezing door de w.c. te trekken

Beter voorbereid

Opeens acteert het CPB als een schaduwministerie met een eigen agenda en eigen werkings- en deskundigheidsgebied. Ze wijst erop dat “veel bedrijven nu wel weten wat ze kunnen verwachten bij een nieuwe besmettingsgolf, waarmee ze ook beter voorbereid zijn op eventuele problemen”.

De kapper, de retailer, de horeca en de evenementenbranche volledig verbaasd en gestigmatiseerd achterlatend.

Maar onze betweters uit Den Haag weten het nog bonter te maken. Ze stellen; “Als vooraf al gezegd wordt dat bedrijven weer op steun kunnen rekenen, maakt ze dat mogelijk wat lui met aanpassen, zoals afspraken maken met toeleveranciers en afnemers over risico’s of aanpassingen in het verdienmodel. Door overheidssteun vooraf al in het vooruitzicht te stellen bestaat ook het risico dat werknemers er minder moeite voor doen om van baan te wisselen, aldus de analyse. Je zal horecamedewerker zijn en nu bij de GGD werken… “Nog een laatste shotje meneer?”

Het CPB benadrukt dat wanneer het echt niet anders kan, de overheid alsnog zou kunnen bijspringen met gerichte steunmaatregelen. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn als een nieuwe ernstige variant van het virus opduikt en het land weer grotendeels op slot moet. Het Armenhuis, gaarkeukens en voedselbonnen doemen op aan de horizon!

Centrale Keuken te Heerlen | Rijckheyt

Wennen

Nu de economie weer open is, moeten veel bedrijven weer wennen aan de nieuwe situatie. Dat brengt ook spanningen met zich mee en volgens het planbureau zou de overheid de overgang naar het nieuwe normaal kunnen ondersteunen met regelingen rondom schuldsaneringen voor levensvatbare bedrijven. Verder ligt er een opgave op het gebied van omscholing en andere begeleiding naar werk voor werknemers die bijvoorbeeld in bepaalde beroepen overbodig zijn of dreigen te worden.

Leuk zo’n oppepper van het Centraal Politiek Buro!

Eens kijken wat de MSM hiermee doen tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen.

Heeft uw gemeente al een plek aangewezen voor de gaarkeuken?

Bron: ANP/CPB